Zatiaľ žiadne komentáre

Krajské kolo Biblickej olympiády

Dňa 12. 4. 2016 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne (krajské) kolo biblickej olympiády. Z 94 družstiev, ktoré súťažili v dekanátnom (okresnom) kole sa stretlo 13 najlepších, medzi nimi aj my, žiaci ZŠ Povýšenia sv. Kríža: Martin Bartoš, Sára Maľaková  a Karolka Zemjanková. Umiestnili sme sa na krásnom 2. mieste.

Celá biblická olympiáda sa niesla v duchu radostného ohlasovania Božieho slova, ktoré nám káže hlásať sám Boh, ako to píše aj sv. Lukáš: „Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých.“ (Lk 9, 2) „Keď sa apoštoli vrátili, porozprávali mu všetko, čo robili. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta, ktoré sa vola Betsaida.“ Povzbudení Jeho slovami chceme aj takouto formou ohlasovať  nádej v to,  že si nás zoberie so sebou.

Pridať komentár