Zatiaľ žiadne komentáre

Misijná púť detí na Mariánsku horu v Levoči

Dnešná sobota patrila všetkým, ktorí sa rozhodli putovať na Mariánsku horu v Levoči a stretnúť sa tam s deťmi a animátormi z celého okolia. Ani dážď nás neodradil od toho, aby sa nás tam zišlo vyše 1000. Po ceste hore sme si urobiliprestávky na stanovištiach, ktoré boli pre nás vopred pripravené. Aj počas katechézy sme sa bližšie zoznámili s témou –Milosrdní ako Otec. Postupne sme sa všetci zhromaždili v kostole a trochu sme sa zohriali aj vďaka spievaniu pesničiek. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Sečka, a po nej sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Ďakujeme všetkým organizátorom aj účastníkom a deti povzbudzujeme, aby sa zapájali aj do ďalších akcií, ktoré sa dejú priamo v našej farnosti. Najbližšie to bude stretko – v sobotu o 15:00.

Pridať komentár