Zatiaľ žiadne komentáre

Komunita Cenacolo medzi nami

Posledná májová nedeľa tohto roku sa niesla v znamení svedectiev. Naša farnosť privítala chlapcov z Komunity Cenacolo (slov. večeradlo), ktorí medzi nás prišli vydať svedectvo o tom, čo Boh spravil v ich živote.

Komunita bola založená malou rehoľnou sestrou, mamou Elvírou, ako ju chlapci volajú, v Taliansku, r. 1983 a dnes sa celosvetovo vo viac ako 60 domoch venuje mladým, ktorí stratili správnu cestu a potrebujú pomoc. Množstvo členov si prešlo rôznymi závislosťami, boli kriminálnici, no nájdete medzi nimi aj ľudí hľadajúcich zmysel života, ktorí sa so závislosťou nestretli. Život v komunite je jedna z najťažších foriem, pretože platí množstvo pravidiel, ktoré človek na prvý pohľad nemusí chápať alebo sa mu zdajú nezmyselné, no všetko, čo sa tam deje, je dielo Božej prozreteľnosti. Výsledky premeny potvrdzuje vysoké percento úspešnosti (až 80%).

Medzi nás prišli 4 chlapci, ktorí sú v komunite od 2,5 do 4,5 roka. Prihovorili sa nám krátko po každej jednej nedeľnej omši 29.5. vo farskom kostole ako aj vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Dlhšie stretnutie a svedectvá, spolu s videoprojekciou o začiatkoch komunity sme si vypočuli poobede o 16.15 vo svätyni. Po každom svedectve sa mnohí rozhodli podporiť komunitu.

V priebehu pondelka chlapci navštívili a svedectvom obohatili žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ Povýšenia sv. Kríža a taktiež ZŠ Komenského v Smižanoch. Potom sa spoločne presunuli do Levoče, kde na Gymnáziu sv. Františka Assiského svedčili žiakom celého (4 aj 8) ročného štúdia.

Poobede si našli čas na individuálne rozhovory s ľuďmi, ktorí hľadajú pomoc pre svojich blízkych. Nechýbali na večernej omši, po ktorej sme na farskej záhrade vytvorili spoločenstvo. Opekačka, kde prišli naši mladí a miništranti, zanechala ohlas aj v chlapcoch a boli veľmi vďační. Poukázali pritom na svoje príbehy, lebo tvrdia, že keby mali oni možnosť stretávať sa s ľuďmi veriacimi a praktizujúcimi, hlavne v období hľadania samého seba, nepadli by do takých ťažkých závislostí. Máme byť preto za čo Bohu vďační.

Utorok ráno navštívili ZŠ Hutnícku, kde znova rozpovedali svoj príbeh 8. a 9. ročníku a taktisto Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v SNV. Záver tvorilo svedectvo na Cirkevnej ZŠ Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, znova pre 8. a 9. ročník.

Máme nádej, že ich prítomnosť medzi nami obohatila naše srdcia a zasiala semienko nádeje. Každý pozná mnoho ľudí, ktorí by potrebovali pomoc a toto bola jedna z príležitostí.

Chlapci pri odchode sľúbili modlitbu za našu farnosť. Pamätajme aj my v našich modlitbách na dielo Komunity Cenacolo a všetkých, ktorí sa rozhodli podstúpiť cestu premeny.

 

Pridať komentár