Jarný výlet dievčat

Počas jarných prázdnin sa uskutočnil 3- dňový výlet pre dievčatá z našej farnosti do Slovenského raja na krásnu chatu Maratón. Zúčastnilo sa ho 12 dievčat, animátorka a 3 animátori a p. Lukáš. Z aktivít: hrali sme rôzne spoločenské hry, nočný futbal, šlengo alias šmar ho, boli sme taktiež na prechádzke....

pokračovať v čítaní

Naša farnosť má KATECHUMENA

Naša farnosť v prvú pôstnu nedeľu, vo farskom kostole počas sv. omše o 10:30, prežívala slávnosť prijatia KATECHUMENA. Dospelý mladý muž sa podvolil katechumenátu, v ktorom sa má prakticky osvedčiť v kresťanskom spôsobe života. Poriadok uvedenia do kresťanského života sa začína vstupom do katechumenátu. Katechumen prejavuje nie vieru, ale svoj...

pokračovať v čítaní

Návšteva zo Spišskej Kapituly

Počas víkendu 7. – 9. marca 2014 našu farnosť navštívil náš diakon Michal Pavol spolu s troma bohoslovcami zo seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí, ktorí vo farskom kostole v piatok viedli krížovú cestu pred sv. omšou o 18:00 a taktiež mládežnícku krížovú cestu. Po mládežníckej krížovej ceste oboznámili...

pokračovať v čítaní

POŽEHNANIE MATIEK V POŽEHNANOM STAVE

Od minulého mesiaca sa v našej farnosti vo farskom kostole, začali konať POŽEHNANIA MATIEK V POŽEHNANOM STAVE, aby ich Pán Boh viedol svojím požehnaním celým tehotenstvom a aby detičky už v lone matiek žiarili svätosťou Boha . Toto požehnanie sa vždy udeľuje: v prvú nedeľu v mesiaci, po sv. omši o 10:30 hod. Na požehnanie srdečne pozývame aj...

pokračovať v čítaní

Celoslovenské stretnutie moderátorov Oázy rodín – Hnutia Svetlo-život

Dňa 1.3.2014 sa konalo v našej farnosti v katechetickom centre pri farskom kostole celoslovenské stretnutie moderátorov Oázy rodín – Hnutia Svetlo-život. Toto stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou, pokračovalo pracovným rozhovorom a spoločným zdieľaním sa. Následne nasledovala katechéza a celé stretnutie vyvrcholilo sv. omšou o 12.00 hod. vo farskom kostole, ktorej...

pokračovať v čítaní

KARNEVAL

V sobotu 25. januára sa v našej farnosti uskutočnil karneval. Miestom konania tejto zábavy sa vďaka dobrej spolupráci medzi ZŠ Povýšenia sv. Kríža a farským úradom bola práve ZŠ. Karneval sa niesol v duchu dobrej nálady a radostnej atmosféry. Zabávali sme sa tancom, hrami, papaním a príjemnými rozhovormi. Už teraz...

pokračovať v čítaní

Sviatok sv. Vincenta Pallottiho

„Keď niekto sám sníva, vtedy je to len snívanie. Keď všetci spolu snívame, to je už počiatok novej skutočnosti.“ Dňa 22.januára sme prežívali sviatok sv. Vincenta Pallottiho, ktorý predchádzala príprava, a to novéna k sv. Vincentovi a korunka k Božiemu milosrdenstvu. Nebolo to snívanie, ale bola to skutočnosť, keď na...

pokračovať v čítaní