Zatiaľ žiadne komentáre

Vizitácia z Poľska

V utorok a stredu (12. – 13. 4. 2016) naše komunity v Smižanoch a v SNV pri svätyni v rámci kanonickej návštevy svojou prítomnosťou poctili naši rehoľní predstavení z Varšavy.

V stredu sme spolu slávili sv. omšu o 18.00 vo farskom kostole, počas ktorej sa nám prihovoril rektor seminára pallotínov. Po sv. omši bola beseda, počas ktorej sme mali možnosť klásť rôzne otázky, ktoré nám rád zodpovedal. Nielen my sme sa dozvedeli o čosi viac o pallotínoch, ktorí pôsobia aj v našej farnosti, ale aj oni získali nové informácie o tom, čo všetko sa koná v našej farnosti, aká je bohatá na aktivity a spoločenstvá. Vďaka pátrovi Adamovi, ktorý nám to všetko tlmočil, sme sa spolu bez problémov dorozumeli.

Pridať komentár