Zavŕšenie oázového roku

Dňa 16.júna sa uskutočnilo uzavretie ročnej práce v oázových skupinkách spojené s omeškaným dňom detí. Spoločnej zábavy sa zúčastnili oázisti, oáza rodín, miništranti, lektorky a ostatné deti. Toto stretnutie sa začalo o 15.00 hod. modlitbou. Pre deti boli pripravené rôzne hry a aktivity a pre tie staršie deti spoločné posedenie....

pokračovať v čítaní

Diakonská vysviacka

Vo štvrtok 13. júna 2013 o 15:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule prijal náš farník Michal Pavol z rúk pomocného biskupa Spišskej diecézy, Mons. Andreja Imricha diakonskú vysviacku. Na tejto slávnosti sa zúčastnili aj veriaci z našej farnosti, ktorí prišli autobusom ale aj vlastnými autami. Po slávnostnej...

pokračovať v čítaní

„Otče Náš“

Modlitba „Otče Náš“ je modlitbou, ktorú sa modlíme dennodenne. Táto modlitba bola aj témou katechéz, ktoré sa konali v našej farnosti počas práve prebiehajúceho ROKU VIERY. Biblista zo Spišskej Kapituly doc. František Trstenský prichádzal každý druhý utorok v mesiaci do Svätyne Božieho milosrdenstva, kde sa nám prihovoril v kázni pri...

pokračovať v čítaní

Posilnení vierou

Pod týmto názvom sa nám v dnešnú nedeľu o 15:30 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva predstavila hudobno-vokálna skupina zo Združenia Totus Tuus. V hudobnom cykle o sv. Cyrilovi a Metodovi zaznelo 16. piesni. Na konci koncertu nám ešte predstavili bonusovú pieseň, ktorá je už z nového pripravovaného koncertu. Na záver...

pokračovať v čítaní

Prvý český pallotín

11. mája 2013 prijal v kňazskom seminári otcov pallotínov vo Varšave z rúk otca kardinála Kazimierza Nycza, kňazskú vysviacku prvý český pallotín p. Ján Dávid SAC. Páter Ján pri svojom „turné“ po farnostiach kde pôsobia otcovia pallotíni navštívil v piatok 7. júna aj našu farnosť. O 15:30 slúžil sv. omšu vo...

pokračovať v čítaní

Sebecký obor

Ako po minulé roky tak aj tento rok si žiaci zo Základnej školy Povýšenia sv. Kríža pripravili divadelné predstavenie. Tohtoročné predstavenie „O sebeckom obrovi“, nám naposledy predstavili v piatok 7. júna.  Hrať toto divadlo bolo pre mňa ale aj pre ostatných veľkou cťou pretože sme mohli ľuďom odovzdať tak veľké...

pokračovať v čítaní

Prvé sväté prijímanie

Mnohí z nás si určite pamätajú na ten slávnostný deň, kedy sme prvý krát prijali sviatostného Krista v Eucharistii. A práve 26. máj bol takýmto dňom pre tretiakov, ktorí navštevujú základne školy na území našej farnosti. Tomuto dňu predchádzal deviatnik a pobožnosť, na ktorej si deti obnovili krstné sľuby a...

pokračovať v čítaní

Vizitácia

V dňoch 21. – 22. mája navštívili našu farnosť dvaja otcovia pallotíni. Páter Martin a František – členovia rady hlavného predstaveného otcov pallotínov z Ríma. V utorok slúžili večernú svätú omšu vo farskom kostole, po ktorej sa konalo spoločné stretnutie s veriacimi ,kde sa im predstavili skupiny a spoločenstvá fungujúce...

pokračovať v čítaní