Zatiaľ žiadne komentáre

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Rádio LUMEN už po 12.-krát organizovalo púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.

Motto púte bolo: „Obeta a modlitba – korene stromu prijatia Božieho milosrdenstva.“

Tento rok, ktorý bol sv. Otcom Františkom vyhlásený za „Rok Božieho milosrdenstva“, je veľmi bohatý na púte. Aj pútnici z farnosti Smižany putovali v tento deň do Krakova. Privítal nás otec Juraj Spuchľák – riaditeľ „Rádia LUMEN“, ktorý púť otvoril modlitbou posvätného ruženca.  Následne o 10.30 hod.  bola  svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. Svojím príhovorom nám pripomenul a objasnil naše smerovanie a našu cestu k Bohu.

„Od Boha sme vyšli a k Bohu smerujeme.“ Náš Nebeský Otec je ten, ktorý sa o nás stále zaujíma, neprestáva nás hľadať. „Dobrý pastier“ – ktorý nás nesie na pleciach odpustenia. Vnímajme jeho blízkosť. Nadchnime sa jeho milosrdnou láskou a budeme vedieť byť aj my milosrdnými svedkami vo svete.

Dobrý program nás sprevádzal po celý deň, hudobné vystúpenie skupiny “Poetica musica“, predstavenie „Rodiny Nepoškvrnenej“, prednáška rehoľných sestier z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, stretnutie spoločenstva rádia s poslucháčmi a „Hodina Božieho milosrdenstva“.

Našich farníkov na  púti sprevádzali  naši kňazi pallotíni o. Leonard Lasota a o. Vladimír Peklanský.  Patrí im úprimné Pán Boh zaplať a samozrejme viera v to, že sa znova stretneme na ďalšej púti. Vďační farníci!

Pridať komentár