Misijná nedeľa – Poďakovanie za úrodu

Nedeľa 19. októbra 2014 bola misijnou nedeľou. V našej farnosti Smižany bola slávnosť Misijnej nedele zároveň spojená s poďakovaním za úrodu. Farníci a priatelia farnosti Smižany chcú vysloviť srdečné „ cпасибо “ o. farnosti Leonardovi, členom folklórneho súboru „Smižančanka“ a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k naozaj dôstojnému sláveniu svätej...

pokračovať v čítaní

MUSICA NOBILIS u nás

Tam, kde na chválu Boha nestačia slová, prichádza nám na pomoc hudba . Dňa  12.októbra 2014 sa vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža uskutočnil koncert v rámci festivalu MUSICA NOBILIS . Na tomto koncerte vystúpili Marek Vrábel (orgán) a Gustáv Beláček (basbarytón). Skladby odzneli od J.J. Froberga, M. Haydna, D. Buxtehuda, M.I....

pokračovať v čítaní

Vizitácia našej farnosti o. biskupom Andrejom

Nie je koniec roka, aby sme bilancovali. Ale predsa. Bilanciou pre našu farnosť Povýšenia Svätého Kríža v Smižanoch bol 9. október 2014 – „Deň kanonickej vizitácie“, diecéznym biskupom. Farnosť z poverenia diecézneho biskupa vizitoval generálny vikár a pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Deň návštevy začínal na Farskom úrade v Smižanoch...

pokračovať v čítaní

Sv. Faustína, apoštolka a sekretárka Božieho milosrdenstva

V nedeľu 5.10. sa v Diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – farnosť Smižany zišli pútnici a ctitelia Božieho milosrdenstva osláviť sv. Faustínu Kowalskú, apoštolku a sekretárku Božieho milosrdenstva. O 15.00, v hodine Božieho milosrdenstva sme vyprosovali od milosrdného Ježiša milosť obrátenia pre hriešnikov a potrebné milosti pre nás všetkých. O 15.30 sa začala sv. omša...

pokračovať v čítaní

Sviatosť birmovania

„ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.“   (Jn 20, 22) V nedeľu 21.9.2014, vo svätyni Božieho milosrdenstva, prijalo 136 ľudí sviatosť birmovania. Boli to žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl a taktiež niekoľko dospelých. Sviatosť birmovania vyslúžil o. biskup Andrej Imrich, ktorý...

pokračovať v čítaní

Slávnostné zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie

Tento cirkevný rok na Slovensku, sa niesol v duchu prípravy na zasväcujúce sa zverenie pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie. Príprava spočívala v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac mal svoju ťažiskovú tému. Vyvrcholenie nastalo 15.9.2014, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, kedy kardinál Tomko v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne...

pokračovať v čítaní

Púť k Sedembolestnej Panne Márii do Iliašoviec

Prežívame Rok Sedembolestnej Panny Márie a 450. výročie ustanovenia tohto sviatku. Hlavým sviatkom nášho milovaného, malého Slovenska je sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Ráno 13.9. o 8.30 hod. sa farníci stretli pred farským kostolom a odtiaľ s modlitbou a piesňou na perách sa uberali cez smižiansku Kalváriu k Sedembolestnej Panne Márii...

pokračovať v čítaní

Cirkevná škôlka v našej obci

Tohto roku otvorenie školského roka na škole Povýšenia sv. Kríža bolo o to slávnostnejšie, že na tejto škole bola otvorená aj Cirkevná materská škola. Toto dielo vzniklo na podnet viacerých rodičov a je veľkým darom pre našu obec. V deň otvorenia školského roka sa uskutočnilo posvätenie tejto škôlky, ktoré vykonal...

pokračovať v čítaní