Pobožnosť na cintoríne

V deň slávnosti Všetkých svätých sa poobede na miestom cintoríne konala pobožnosť, počas ktorej sme sa v liturgii slova zamýšľali nad našou smrťou, vykúpením, spásou a následne sme v litániách prosili svätých o orodovanie za všetkých zosnulých, hlavne zosnulých z nášho cintorína. Po litániách sme boli pokropení svätenou vodou, čo...

pokračovať v čítaní

KATECHÉZY

Tak ako minulý školský rok, tak aj tento sa každý tretí utorok v mesiaci budú konať vo svätyni Božieho milosrdenstva katechézy na rôzne témy. Viesť ich bude Mons. Alojz Frankovský. Na tieto stretnutia Vás všetkých srdečne pozývame.

pokračovať v čítaní

IDEOLÓGIA RODOVEJ ROVNOSTI

V sobotu 5. októbra 2013, v deň spomienky na sv. sestru Faustínu Kowalskú, sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva po sv.omši o 15:30 a následnom uctení relikvii sv. sestry Faustíny uskutočnila prednáška, na aktuálnu tému: Ideológia rodovej rovnosti. Túto tému nám vysvetlil ThDr. Martin Koleják PhD. Rozobral nám aj problematiku LGBTI....

pokračovať v čítaní

SOM ZA ŽIVOT

Tak s takouto myšlienkou sme sa aj my farníci zúčastnili Národného pochodu za život 2013. Verejným spôsobom sme prejavili túžbu po ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých situáciach života.   Boli sme súčasťou 80-tisícovej masy ľudí, v ktorej bolo cítiť spoločný zámer, spoločnú túžbu a...

pokračovať v čítaní

Zábava s dotykom Boha

Aj tento rok boli v našej farnosti dva výnimočné dni. Konala sa totiž odpustová slávnosť, ktorú sme začali prežívať už v piatok pri slávení svätej omše o 17.00 h. Po nej sme sa aj napriek daždivému počasiu odvážne vydali na cestu. Vyzbrojení dáždnikmi, spevom a túžbou po Bohu sme pomaly...

pokračovať v čítaní

Pallotínske stretnutie mládeže

V dňoch 30. – 31. augusta 2013 sa konalo už 7. pallotínske stretnutie mládeže, na ktorom sa tento rok zúčastnila aj početná, 15 členná „výprava“ z našej farnosti. Nabudená mládež, ktorá nadviazala mnoho známostí s poliakmi už na slovensko/poľskej letnej oáze v Bratislave sa rozhodla, že posledné dva augustové dni...

pokračovať v čítaní

Obliečka

Dňa 26. augusta na sviatok Panny Márie Čenstochovskej prijalo 8 mladých mužov z rúk o. Zenona Hanasa SAC „obliečku“. Prijatím pallotínskej reverendy sa obliekli v nového človeka. Obliečka sa konala v rodnom meste bl. Jána Pavla II. vo Vadoviciach – mieste kde sa nachádza noviciát otcov Pallotínov. Medzi mladými, ktorí...

pokračovať v čítaní