Zatiaľ žiadne komentáre

ORAR I. stupňa – Zakopané

Leto, jeseň i zima sa vystriedali počas štyroch apríloch dní, ktoré sme prežili na ORARi prvého stupňa v Zakopanom. Silné dojmy z duchovných cvičení, zvlášť z manželskej modlitby a dialógu bolo cítiť počas svedectiev. Mnohí sme sa uvideli v novom svetle a so slzami v očiach si uvedomili, na čom všetkom ešte musíme pracovať. Niektorí si dali rôzne predsavzatia, pre iných bol tento čas novým naštartovaním sa do ďalších dní. Skrátka, každé manželstvo zažilo dotyk Ducha Svätého inak, tak ako to bolo potrebné. Program bol bohatý a náročný, ale aj obohacujúci a na radostnom večeri veľmi veselý. Za tento milostivý čas ďakujeme animátorom, ktorí viedli prácu v skupinkách, detským animátorom, bez ktorých by sa nemohol zúčastniť nejeden manželský pár s deťmi, nášmu duchovnému otcovi Adamovi i moderátorom Andrejovi a Danute z Poľska – z kolísky nášho hnutia Svetlo–Život. Informácie o oáze a skúsenosti z manželskej duchovnosti sme teda získali z pravej ruky. V neposlednom rade patrí veľké ďakujem sestričkám od anjelov, ktoré nás privítali s otvorenou náručou a poskytli krásne ubytovanie s úžasnou stravou. No nielen z chleba žije človek, ale aj z každého dobrého slova, ktoré si odnášame domov. „Vlastniť seba v darovaní seba“ – s týmito slovami odchádzame do svojich domovov žiariť pre druhých.

Pridať komentár