Slávnosť svätého Vincenta Pallottiho

22. január je sviatkom všetkých Pallotínov. Tento rok cela pallottínska rodina slávi 50. výročie svätorečenia svätého Vincenta Pallottiho. Pri tejto príležitosti sa o 15:30 vo Svätyni Božieho Milosrdenstva konala slávnostná svätá omša za účasti kňazov pôsobiacich v našej farnosti. V kázni sa nám prihovoril o. Andrej, ktorý nám priblížil život svätého Vincenta. Po svätej...

pokračovať v čítaní

Pastoračná návšteva rodín – Koleda

V tomto roku od 2. do 5. januára sa v našej farnosti konala: Pastoračná návšteva rodín – koleda. Kňazi spolu s miništrantmi navštívili 165. rodín našej farnosti. V domácnosti nasledovala krátka modlitba, čítanie evanjelia, spoločnej modlitby veriacich, požehnanie príbytku, Modlitba Otče Náš a znak pokoja. Koledníci v každej domácnosti zanechali...

pokračovať v čítaní

Dobrá Novina 2012

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka. Do tejto akcie ako aj po minule roky sa zapojila aj naša farnosť. V sobotu 29. decembra sa 8 skupiniek vybralo a spolu navštívilo 90 rodín v...

pokračovať v čítaní

Kto dá prístrešie svätej rodine?

  Najkrajšie sviatky roka – Vianoce, sa nezadržateľne blížia. Predvianočný zhon, upratovanie, nakupovanie darčekov sa stalo našou neoddeliteľnou súčasťou tohto obdobia. Avšak, podstatou Vianoc je úplne niečo iné. Kresťania po celom svete sa pripravujú na narodenie Ježiša Krista. Súčasťou tohto obdobia  sú ranné sväté omše – roráty, ale aj deviatnik...

pokračovať v čítaní

Karibuni Kenya

V piatok po mládežníckej sv. omši sa s nami podelila o svoje zážitky z Keni naša farníčka Ivana Brajerová. Ivana sa rozhodla počas svojich prázdnin navštíviť Keňu a pomáhať tam tým, čo to potrebujú. Do Kene sa dostala cez projekt eRko. Náplňou jej práce v misii bola predovšetkým starostlivosť o...

pokračovať v čítaní

Vysielacia pobožnosť

Vysielacia pobožnosť pre koledníkov Dobrej noviny sa konala vo Svätyni Božieho milosrdenstva v sobotu 15. decembra o 10.00 hod. počas sv. omši sa 402 deťom z 20 farností prihovoril Mons. Jozef Bieľak – špirtuál knažského seminára v Spišskej Kapitule. Na záver slávnostnej sv. omše bolo prítomným koledníkom udelené slávnostne požehnanie...

pokračovať v čítaní

Sv. Mikuláš medzi nami

Tento rok sv. Mikuláš zavítal medzi nás už 5. decembra. Svojou prítomnosťou nás obohatil na rorátnej sv. omši vo farskom kostole. Keďže sa mu u nás zapáčilo pobudol s nami aj ďalší deň a navštívil žiakov základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Po tomto namáhavom dni sa rozhodol, že ešte chvíľku medzi...

pokračovať v čítaní