Stretnutie oázy rodín

Dňa 13. Decembra 2014 sa v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Svätyni Božieho milosrdenstva konalo stretnutie oázy rodín. Program začal spoločným zvítaním o 9.00, kde si pri káve v duchu radostného spoločenstva podali ruku rodiny, ktoré sa stretávajú už dlhý čas s novými rodinami, ktoré sa do spoločenstva pridali len...

pokračovať v čítaní

ECHO z misií

Aj názov tohto článku môže byť zhodný s časopisom, ktorý vydávajú otcovia pallotíni, ktorí pôsobia aj na misiách. V misijnú nedeľu sa podelila so svojimi zážitkami a osobnými skúsenosťami Mgr. Janka Gerčáková, ktorá ako dobrovoľníčka bola na 3-mesačnom pobyte v Afrike, konkrétne v Rwande. Zo zaujímavého rozprávania sme sa veľa...

pokračovať v čítaní

Misijná nedeľa – Poďakovanie za úrodu

Nedeľa 19. októbra 2014 bola misijnou nedeľou. V našej farnosti Smižany bola slávnosť Misijnej nedele zároveň spojená s poďakovaním za úrodu. Farníci a priatelia farnosti Smižany chcú vysloviť srdečné „ cпасибо “ o. farnosti Leonardovi, členom folklórneho súboru „Smižančanka“ a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k naozaj dôstojnému sláveniu svätej...

pokračovať v čítaní

MUSICA NOBILIS u nás

Tam, kde na chválu Boha nestačia slová, prichádza nám na pomoc hudba . Dňa  12.októbra 2014 sa vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža uskutočnil koncert v rámci festivalu MUSICA NOBILIS . Na tomto koncerte vystúpili Marek Vrábel (orgán) a Gustáv Beláček (basbarytón). Skladby odzneli od J.J. Froberga, M. Haydna, D. Buxtehuda, M.I....

pokračovať v čítaní

Vizitácia našej farnosti o. biskupom Andrejom

Nie je koniec roka, aby sme bilancovali. Ale predsa. Bilanciou pre našu farnosť Povýšenia Svätého Kríža v Smižanoch bol 9. október 2014 – „Deň kanonickej vizitácie“, diecéznym biskupom. Farnosť z poverenia diecézneho biskupa vizitoval generálny vikár a pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Deň návštevy začínal na Farskom úrade v Smižanoch...

pokračovať v čítaní

Sv. Faustína, apoštolka a sekretárka Božieho milosrdenstva

V nedeľu 5.10. sa v Diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – farnosť Smižany zišli pútnici a ctitelia Božieho milosrdenstva osláviť sv. Faustínu Kowalskú, apoštolku a sekretárku Božieho milosrdenstva. O 15.00, v hodine Božieho milosrdenstva sme vyprosovali od milosrdného Ježiša milosť obrátenia pre hriešnikov a potrebné milosti pre nás všetkých. O 15.30 sa začala sv. omša...

pokračovať v čítaní