Zatiaľ žiadne komentáre

Veľkonočné trojdnie vo farskom kostole

Pamiatku Pánovej večere sme si pripomenuli v Zelený štvrtok počas sv. omše, ktorú celebroval p. Kristián. Ten nám aj názorne ukázal, ako si máme navzájom slúžiť, dvanástim mužom umyl nohy, podľa príkladu Krista.

Ráno vo Veľký piatok sme sa streli v kostole na spoločných ranných chválach. Obrady Veľkého piatku viedol p. Lukáš a počas nich si takmer celý kostol uctil kríž. Od ich skončenia trvala poklona celú noc, deň až do vigílie.

V Bielu sobotu sme slávili krásnu slávnosť vigílie Pánovho zmŕtvychvstania, ktorú celebroval p. farár Leonard. Počas nej katechumén Lukáš prijal sv. krstu a sv. birmovania – táto slávnosť bola o to ešte krajšia a vďaka krásnemu spevu a príjemnému spoločenstvu sme sa cítili ako v nebi, dokonca aj čas voľajako „utekal“.

Ďakujeme všetkým, ktorí aj len maličkosťou pomohli k sláveniu tohto trojdnia.

Pridať komentár