Jana z Arku

Dňa 10.4.2016 sa veriaci z našej farnosti spolu s pátrom Leonardom a pátrom Vladimírom vybrali na menší výlet do neďalekého Prešova. Spoločne sme cestovali autobusom a našim cieľom bolo Divadlo Jonáša Záborského, v ktorom sme mali možnosť pozrieť si muzikál Jana z Arku. Jana z Arku, alebo inak Panna Orleánska, sa preslávila ako francúzska hrdinka a bojovníčka proti...

pokračovať v čítaní

Sviatok Božieho milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdenstva priniesla mnoho radosti, pokoja, opustenia a povzbudenia. Mnohí však potvrdia, že sa objavila aj únava, potreba obety a túžba oddýchnuť si nachvíľu v tichu. ,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“. Veta, ktorá zaháňa obavy, dodáva odvahu a stavia na...

pokračovať v čítaní

Bdenie pred Sviatkom Božieho milosrdenstva

V sobotu pred odpustovou slávnosťou sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva konalo nočné bdenie. Mali sme možnosť pripraviť a otvoriť naše srdcia pre prúd milostí, ktoré nám Boh stále ponúka. Program začal o 20.00 rozjímaním nad myšlienkami sv. sestry Faustíny o Božom milosrdenstve a pokračoval modlitbou posvätného ruženca. Páter Vladimír nám vo svojej prednáške povedal niečo o...

pokračovať v čítaní

Diecézne stretnutie mládeže

Diecézne stretnutie mládeže je za nami. Bol to požehnaný čas, počas ktorého sa v Smižanoch stretlo vyše 1000 mladých s úmyslom zjednotiť sa v modlitbe a v radosti, ktorú nám dáva Pán Ježiš.  Počas programu, ktorý prebiehal v telocvični ZŠ Komenského, sme mali možnosť vypočuť si povzbudivé svedectvá, chváliť Pána...

pokračovať v čítaní

Hraná krížová cesta

Posledná krížová cesta, ktorá sa konala v stredu, 23.03.2016, po sv. omši o 17.00, bola v našej farnosti o niečo zaujímavejšia. Okrem klasického počúvania zamyslení nad jednotlivými zastaveniami sme mohli prostredníctvom hraného zobrazenia sledovať odsúdenie, umučenie, smrť a pochovanie nášho Pána Ježiša Krista a tým ešte viac prežívať spolu s Ježišom utrpenie, ktoré znamenalo naše...

pokračovať v čítaní

Oázový deň

Vo štvrtok, 18.02.2016, sa v priestoroch Čajovne konal Oázový deň pre deti a mládež našej farnosti. Stretli sme sa v hojnom počte, aby sme aktívne využili prázdninový čas. Zabavili sme sa pri aktivitách na záhrade aj v čajovni, posilnili sme sa pri spoločnom obede a oddýchli sme si pri pozeraní filmu. Všetkým, ktorí...

pokračovať v čítaní