Goralská folklórna skupina „Javorina“

V druhú vianočnú nedeľu, 3. januára 2016, naša farnosť privítala folklórnu skupinu „Javorina“ z Kolačkova. Pre niektorých smižianskych farníkov neznáma skupina, ale pre naše deti a mládež to neplatí. V tejto obci sa deti a mládež s o. Leonardom zúčastnili letných oáz. Privítanie o. Leonardom bolo o to vzácnejšie, keďže nám títo...

pokračovať v čítaní

Svätý rok milosrdenstva

Milosrdenstvo je podľa slov pápeža „Cesta, ktorá spája Boha s človekom.“ „Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske„ píše pápež František v bule Mesericordiae vultus. V tomto duchu delegát poverený spišským diecéznym biskupom otvoril dňa 13.12.2015 Bránu Svätyne Božieho milosrdenstva prečítaním buly pápeža Františka....

pokračovať v čítaní

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

V našej farnosti je spoločenstvo „Rodiny Nepoškvrneného počatia Panny Márie“, ktoré pre seba, svoje rodiny, pre farnosť a pre celý svet vyprosuje milosti. Tento rok sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie pripadol na deň, ktorý sv. Otec František vyhlásil za začiatok Milosrdného roka, pod heslom „MILOSRDNÍ AKO OTEC“. Milosrdenstvo, ktoré práve teraz, v týchto...

pokračovať v čítaní

Pútnický zájazd železničiarov

V dňoch od 21.11 – 26.11.2015 sa konal Pútnický zájazd železničiarov pri príležitosti sviatku sv. Kataríny Alexandrijskej. Železničiari zo Slovenska tohtoročný sviatok sv. Kataríny oslavovali v Ríme. Za účasti p. kardinála Tomka bola odslúžená sv. omša v Bazilike sv. Petra. Druhý deň sa zúčastnili sv. omše v Bazilike sv. Jána...

pokračovať v čítaní

Oktáva Všetkých svätých

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Tieto sviatočné dni v živote človeka patria medzi spomienkové dni venované našim blízkym zosnulým. Kresťanstvo tento obyčaj prebralo a dalo mu nový obsah v podobe Sviatku všetkých svätých -1. novembra a následne 2. novembra – Pamiatke zosnulých. Učenie katolíckej cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že...

pokračovať v čítaní

Slávnosť všetkých svätých

„Spas ľud svoj, Pane, daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi a svoj ľud ochraňuj svojím Krížom.“  „Len v Kríži nášho Pána Ježiša Krista je spása, nádej, láska.“ V tomto duchu sa niesla aj dušičková slávnosť na cintoríne v Smižanoch v nedeľu, 1. novembra, v popoludňajších hodinách. Vo veľkom počte zúčastnených a za pekného...

pokračovať v čítaní

Sviatosť birmovania

V nedeľu, 27. septembra, do našej farnosti zavítal otec biskup Andrej Imrich. Čakalo na neho 137 birmovancov, ktorým počas slávnostnej svätej omše o 10.30 vo Svätyni Božieho milosrdenstva vyslúžil sviatosť birmovania. Napriek vysokému počtu birmovancov otec biskup ocenil nábožnú atmosféru liturgie. V kázni sa nám prihovoril na tému zodpovednosti a...

pokračovať v čítaní

Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu

Poďakovanie za tohtoročnú úrodu sa dňa 20.9.2015 konalo aj v našej farnosti Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch. Iniciatíva, ktorá každý rok vychádza hlavne od „Poľnohospodárskeho družstva Čingov v Smižanoch“ je svedectvom toho, že nezabúdajú na to, ako nás svojou štedrosťou požehnáva Boh. Šikovné aranžérky dokázali  vytvarovať v kostole krásnu výzdobu...

pokračovať v čítaní

Pochod za život

Vo veľkom dave ľudí v Bratislave sa stretli aj Smižančania: farníci, kňazi, učitelia a rodiny s deťmi a pod spoločným heslom „Radosť zo života“ pochodovali v skvelej atmosfére. Pokojná radostná atmosféra, ktorá sa niesla ulicami hlavného mesta sú dôkazom, že ľuďom v našej krajine záleží na ochrane života od jeho počatia až po prirodzenú smrť.  20. september...

pokračovať v čítaní