Duchovná obnova zamestnancov školy

Zamestnanci ZŠ Povýšenia sv. Kríža  sa v dňoch 26. – 28.8. zúčastnili duchovnej obnovy s cieľom obnoviť a posilniť našu dôveru v Boha a v Jeho pomoc, ale aj zjednotiť sa v modlitbe a navzájom si vyprosiť požehnanie pre seba a pre naše deti.      Organizačne a tematicky  túto vydarenú akciu zabezpečil náš duchovný otec Leonard, ktorý nás priviedol do krásneho...

pokračovať v čítaní

Púť do Medjugorja

V dňoch 5.-14.8.2015 sa konala púť našej farnosti do Medjugorja. Ako každý rok, aj tento sme s farníkmi ale aj pútnikmi z iných miest naplnili autobus a šli spoločne na miesto modlitby a veľkých milostí. Veľká vďaka patrí naším pátrom, Leonardovi a Adamovi, ktorí nás celý čas duchovne sprevádzali. Každý...

pokračovať v čítaní

Oázy detí a mládeže

Hneď ako sme sa vrátili z Levočskej púte, naše kroky viedli do Nižných Repáš. V malebnej dolinke a ešte malebnejšej dedinke sme prežili dvojtýždňové duchovné cvičenia – Oázu, v dvoch turnusoch. V rámci prvého turnusu sa uskutočnila Oáza Božích detí. Dva týždne sme sa spolu hrali, modlili a prežívali drobné...

pokračovať v čítaní

Deň otvorených kláštorov

„Večný Otec z úplne slobodného a tajomného rozhodnutia svojej múdrosti a dobroty stvoril celý svet a rozhodol, že ľudí pozdvihne k účasti na Božom živote, ku ktorému pozýva vo svojom Synovi všetkých ľudí.“ (citát KKC) Práve sobota 27. júna 2015 sa niesla v tomto duchu, keď otvorili brány svojich komunít...

pokračovať v čítaní

Zábava na farskej záhrade

V prvú letnú nedeľu, 21. júna, sa na farskej záhrade uskutočnilo zavŕšenie ročnej práce v oázových skupinkách, spojené s omeškaným Dňom detí. Aj keď si z nás počasie miestami robilo srandu, táto nedeľa bola krásna a takmer celý čas slnečná. Ani jemný dážď nepokazil zábavu a dobrú náladu, ktorá v...

pokračovať v čítaní

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Rehoľníci a rehoľníčky na Slovensku a na celom svete prežívajú „Rok zasväteného života“ vyhlásený sv. Otcom Františkom. Rok, ktorý aj nám laikom dovoľuje vstúpiť do ich dverí, do ich sŕdc. Tento priestor, ktorý sa nám ponúka je veľmi vzácny, a preto si ho máme chrániť. Aj naša farnosť Smižany v...

pokračovať v čítaní