Miništrantský výlet do Bratislavy

Počas jarných prázdnin sa naši najaktívnejší miništranti pod dozorom pátra Kristiána zúčastnili výletu do Bratislavy. V priebehu troch dní navštívili mnoho známych pamiatok mesta, strávili spoločný čas v dome otcov pallotínov, posilnili sa duchovne na svätej omši a telesne na pizzi. Výlet sa vydaril a chlapcov povzbudil k ďalšej službe. ...

pokračovať v čítaní

Školské kolo Biblickej olympiády

Dňa 05.02.2016 sa v ZŠ Povýšenia sv. Kríža konalo školské kolo Biblickej olympiády. Víťazmi školského kola a zároveň postupujúcimi do okresného kola sa stali: Martin Bartoš, Sára Maľaková, Dominika Zekuciová. Spomedzi 16 žiakov 2. stupňa sa prebojovali do semifinále a finále šiesti žiaci, ktorí po náročnom plnení rôznych úloh z biblických kníh: 1 Samuelova a Evanjelium...

pokračovať v čítaní

Božie milosrdenstvo – zázrak nášho Boha – našej lásky

Nedeľa, 24. januára 2016,  sa niesla v duchu  „Roku milosrdenstva“ – “Milosrdní ako Otec“, vyhláseného sv. otcom Františkom 8. decembra 2015. Na celom svete sa otvorili brány našich chrámov „Brány Božieho milosrdenstva“. Aj naša Svätyňa Božieho milosrdenstva vo farnosti Smižany znova ponúkala „Dary“ nášho milosrdného Otca.  22. januára sme slávili...

pokračovať v čítaní

Karneval

V sobotu, 23.1.2016, sa v Cirkevnej základnej škole konal pre deti a mládež našej farnosti KARNEVAL. Témou bolo ,,Z rozprávky do rozprávky“. Spoločne sme putovali mnohými známymi rozprávkami, zabávali sme sa pri rôznych hrách a aktivitách a pomáhali sme rozprávkovým postavičkám, ako napr. dedkovi ťahať repu, Snehulienke vyslobodiť trpaslíkov, Popoluške roztriediť hrach od šošovice… Samozrejme nechýbal ani tanec...

pokračovať v čítaní

Sviatok sv. Vincenta Pallottiho

Piatok, 22.1.2016, bol venovaný oslave sviatku sv. Vincenta Pallottiho. V oboch kostoloch sa konali sv. omše, po ktorých si veriaci uctili relikvie sv. Vincenta. Sviatok vyvrcholil sv. omšou o 15.30 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva a spoločným posedením pallotínov a všetkých ich blízkych spolupracovníkov, ktorí sa zapájajú do rôznych akcií a tým slúžia...

pokračovať v čítaní

Goralská folklórna skupina „Javorina“

V druhú vianočnú nedeľu, 3. januára 2016, naša farnosť privítala folklórnu skupinu „Javorina“ z Kolačkova. Pre niektorých smižianskych farníkov neznáma skupina, ale pre naše deti a mládež to neplatí. V tejto obci sa deti a mládež s o. Leonardom zúčastnili letných oáz. Privítanie o. Leonardom bolo o to vzácnejšie, keďže nám títo...

pokračovať v čítaní

Svätý rok milosrdenstva

Milosrdenstvo je podľa slov pápeža „Cesta, ktorá spája Boha s človekom.“ „Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske„ píše pápež František v bule Mesericordiae vultus. V tomto duchu delegát poverený spišským diecéznym biskupom otvoril dňa 13.12.2015 Bránu Svätyne Božieho milosrdenstva prečítaním buly pápeža Františka....

pokračovať v čítaní

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

V našej farnosti je spoločenstvo „Rodiny Nepoškvrneného počatia Panny Márie“, ktoré pre seba, svoje rodiny, pre farnosť a pre celý svet vyprosuje milosti. Tento rok sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie pripadol na deň, ktorý sv. Otec František vyhlásil za začiatok Milosrdného roka, pod heslom „MILOSRDNÍ AKO OTEC“. Milosrdenstvo, ktoré práve teraz, v týchto...

pokračovať v čítaní