Pútnický zájazd železničiarov

V dňoch od 21.11 – 26.11.2015 sa konal Pútnický zájazd železničiarov pri príležitosti sviatku sv. Kataríny Alexandrijskej. Železničiari zo Slovenska tohtoročný sviatok sv. Kataríny oslavovali v Ríme. Za účasti p. kardinála Tomka bola odslúžená sv. omša v Bazilike sv. Petra. Druhý deň sa zúčastnili sv. omše v Bazilike sv. Jána...

pokračovať v čítaní

Oktáva Všetkých svätých

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Tieto sviatočné dni v živote človeka patria medzi spomienkové dni venované našim blízkym zosnulým. Kresťanstvo tento obyčaj prebralo a dalo mu nový obsah v podobe Sviatku všetkých svätých -1. novembra a následne 2. novembra – Pamiatke zosnulých. Učenie katolíckej cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že...

pokračovať v čítaní

Slávnosť všetkých svätých

„Spas ľud svoj, Pane, daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi a svoj ľud ochraňuj svojím Krížom.“  „Len v Kríži nášho Pána Ježiša Krista je spása, nádej, láska.“ V tomto duchu sa niesla aj dušičková slávnosť na cintoríne v Smižanoch v nedeľu, 1. novembra, v popoludňajších hodinách. Vo veľkom počte zúčastnených a za pekného...

pokračovať v čítaní

Sviatosť birmovania

V nedeľu, 27. septembra, do našej farnosti zavítal otec biskup Andrej Imrich. Čakalo na neho 137 birmovancov, ktorým počas slávnostnej svätej omše o 10.30 vo Svätyni Božieho milosrdenstva vyslúžil sviatosť birmovania. Napriek vysokému počtu birmovancov otec biskup ocenil nábožnú atmosféru liturgie. V kázni sa nám prihovoril na tému zodpovednosti a...

pokračovať v čítaní

Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu

Poďakovanie za tohtoročnú úrodu sa dňa 20.9.2015 konalo aj v našej farnosti Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch. Iniciatíva, ktorá každý rok vychádza hlavne od „Poľnohospodárskeho družstva Čingov v Smižanoch“ je svedectvom toho, že nezabúdajú na to, ako nás svojou štedrosťou požehnáva Boh. Šikovné aranžérky dokázali  vytvarovať v kostole krásnu výzdobu...

pokračovať v čítaní

Pochod za život

Vo veľkom dave ľudí v Bratislave sa stretli aj Smižančania: farníci, kňazi, učitelia a rodiny s deťmi a pod spoločným heslom „Radosť zo života“ pochodovali v skvelej atmosfére. Pokojná radostná atmosféra, ktorá sa niesla ulicami hlavného mesta sú dôkazom, že ľuďom v našej krajine záleží na ochrane života od jeho počatia až po prirodzenú smrť.  20. september...

pokračovať v čítaní

Duchovná obnova zamestnancov školy

Zamestnanci ZŠ Povýšenia sv. Kríža  sa v dňoch 26. – 28.8. zúčastnili duchovnej obnovy s cieľom obnoviť a posilniť našu dôveru v Boha a v Jeho pomoc, ale aj zjednotiť sa v modlitbe a navzájom si vyprosiť požehnanie pre seba a pre naše deti.      Organizačne a tematicky  túto vydarenú akciu zabezpečil náš duchovný otec Leonard, ktorý nás priviedol do krásneho...

pokračovať v čítaní

Púť do Medjugorja

V dňoch 5.-14.8.2015 sa konala púť našej farnosti do Medjugorja. Ako každý rok, aj tento sme s farníkmi ale aj pútnikmi z iných miest naplnili autobus a šli spoločne na miesto modlitby a veľkých milostí. Veľká vďaka patrí naším pátrom, Leonardovi a Adamovi, ktorí nás celý čas duchovne sprevádzali. Každý...

pokračovať v čítaní