Oázy detí a mládeže

Hneď ako sme sa vrátili z Levočskej púte, naše kroky viedli do Nižných Repáš. V malebnej dolinke a ešte malebnejšej dedinke sme prežili dvojtýždňové duchovné cvičenia – Oázu, v dvoch turnusoch. V rámci prvého turnusu sa uskutočnila Oáza Božích detí. Dva týždne sme sa spolu hrali, modlili a prežívali drobné...

pokračovať v čítaní

Deň otvorených kláštorov

„Večný Otec z úplne slobodného a tajomného rozhodnutia svojej múdrosti a dobroty stvoril celý svet a rozhodol, že ľudí pozdvihne k účasti na Božom živote, ku ktorému pozýva vo svojom Synovi všetkých ľudí.“ (citát KKC) Práve sobota 27. júna 2015 sa niesla v tomto duchu, keď otvorili brány svojich komunít...

pokračovať v čítaní

Zábava na farskej záhrade

V prvú letnú nedeľu, 21. júna, sa na farskej záhrade uskutočnilo zavŕšenie ročnej práce v oázových skupinkách, spojené s omeškaným Dňom detí. Aj keď si z nás počasie miestami robilo srandu, táto nedeľa bola krásna a takmer celý čas slnečná. Ani jemný dážď nepokazil zábavu a dobrú náladu, ktorá v...

pokračovať v čítaní

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Rehoľníci a rehoľníčky na Slovensku a na celom svete prežívajú „Rok zasväteného života“ vyhlásený sv. Otcom Františkom. Rok, ktorý aj nám laikom dovoľuje vstúpiť do ich dverí, do ich sŕdc. Tento priestor, ktorý sa nám ponúka je veľmi vzácny, a preto si ho máme chrániť. Aj naša farnosť Smižany v...

pokračovať v čítaní

Slávnosť malých tretiakov

Zas a znova sme boli v našej farnosti, vďaka Božej milosti, svedkami veľkej slávnosti. Malým tretiakom bola otvorená brána k ďalším sviatostiam a to k sv. zmierenia a sv. Eucharistie. Tretiaci zo ZŠ Povýšenia sv. Kríža mali kajúcu pobožnosť dňa 22. mája 2015 vo farskom kostole, v rámci ktorej prvýkrát...

pokračovať v čítaní

Predstavenie rehole pallotínov v Starom Smokovci

Dňa 12.apríla 2015, v deň sviatku Božieho milosrdenstva, prijal p. Leonard pozvanie od p. Róberta Tokára, farára v Starom Smokovci, aby celebroval sv. omšu a predstavil rehoľu pallotínov, v rámci Roku zasväteného života. P. Leonard tam zavítal v sprievode mladých Smižančanov. V kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie odslúžil svätú omšu...

pokračovať v čítaní

Sviatok Božieho milosrdenstva

„Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne ÚPLNÉ ODPUSTENIE VÍN A...

pokračovať v čítaní