Zatiaľ žiadne komentáre

Vianočné obdobie s evanjeliom podľa Matúša

Milí bratia a sestry, milí priatelia,

keď si sadáme za štedrovečerný stôl, lámeme oblátky a dávame medom krížik na čelo tým, ktorých máme radi, tušíme, že sa stávame súčasťou niečoho veľkého. Jestvujú snahy premenovať sviatok narodenia Krista na „sviatky zimy, sviatky rodiny, sviatky pokoja“ a pod., len aby sme slovo „Ježiš“ a „Kristus“ nemuseli vziať do úst. Je to snaha zabaliť do ligotavého pozlátka politicky korektné, nič nehovoriace vyjadrenia. To ale nie je podstatou Vianoc. Boží Syn pred viac ako 2000 rokmi vstúpil do konkrétnosti ľudstva. Narodil sa židovskej žene Márii z Nazareta, narodil sa v konkrétnom období Rímskej ríše za vlády cisára Augusta, v konkrétnom mestečku Betlehem, keď túto časť rímskej provincie dostal na starosť kráľ Herodes Veľký. Aj naša viera má byť konkrétna, živá a viditeľná v tých podmienkach, v ktorých práve teraz žijeme.

Ústrednou postavou vianočných textov je Ježiš Kristus. V Matúšovi stojí v popredí vianočných rozprávaní Jozef a evanjelista všetko podáva z jeho pohľadu. Chce nám tým odkázať, aby sme ho nasledovali a boli blízko Božieho Syna ako on. Do popredia vystupuje predovšetkým Jozefova dôvera a poslušnosť Božím príkazom. Vyprosujme si aj my túto dôveru a poslušnosť Pánovi a jeho slovu. Úmyselne to pripomínam, lebo Svätý Otec František 8. decembra 2020 vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý potrvá do 8. decembra 2021.

Prečítajte si sústredene počas vianočného obdobia evanjeliové úryvky o Ježišovom narodení a o začiatku jeho účinkovania. Rozprávajte sa o Ježišovi a modlite sa k nemu vo Vašej domácnosti. Nech tieto komentáre sú pre Vás pomôckou. Skúste si pravdivo odpovedať na nasledujúcu otázku: »S ktorými reakciami a postojmi spomedzi tých, čo sa spomínajú v súvislosti s prvými Vianocami, sa chcem v živote stotožniť?«

Požehnané sviatky narodenia Božieho Syna!

prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

 

Evanjeliové úryvky o Ježišovom narodení (vo formáte PDF) si môžete stiahnuť TU

Pridať komentár