POMOC PRE UKRAJINU

UKRAJINA Nedopusťme, aby zvíťazilo zlo, ale zlo dobrom vyliečme! Pallotínske farnosti začali prijímať utečencov Do pallotínskych farností na Ukrajine najmä v Kyjeve, Odese, Žitomire a v Ľvove začali prichádzať rodiny prosiace o ochranu. V našich domoch a kostoloch sa už zhromaždili ľudia, ktorí nemajú kde skloniť hlavu. Snažíme sa prispôsobiť...

pokračovať v čítaní

Vianočné obdobie s Evanjeliom podľa Lukáša

Milí veriaci! Žiaľ, aj tohtoročné vianočné sviatky sú poznačené obmedzeniami, ktoré nedovoľujú všetkým veriacim zúčastňovať sa na bohoslužbách v našich chrámoch. Aj z toho dôvodu pripravil kežmarský farár a dekan prof. František Trstenský brožúru, v ktorej veriacim približuje vianočné texty podľa Lukášovho evanjelia. Jednotlivé biblické texty František Trstenský doprevádza krátkymi...

pokračovať v čítaní