Deň detí na farskej záhrade

V nedeľu, 19.6.2016, sa už tradične konalo na farskej záhrade ukončenie celoročnej práce v oázových skupinkách spojené s omeškaným dňom detí. Miništranti, lektorky, detský spevokol, oázisti a aj mnoho ďalších detí prežilo zábavné popoludnie v spoločnosti animátorov. Spoločný čas bol naplnený množstvom hier, súťaží a zážitkov. Deti si mali možnosť zmerať...

pokračovať v čítaní

Komunita Cenacolo medzi nami

Posledná májová nedeľa tohto roku sa niesla v znamení svedectiev. Naša farnosť privítala chlapcov z Komunity Cenacolo (slov. večeradlo), ktorí medzi nás prišli vydať svedectvo o tom, čo Boh spravil v ich živote. Komunita bola založená malou rehoľnou sestrou, mamou Elvírou, ako ju chlapci volajú, v Taliansku, r. 1983 a...

pokračovať v čítaní

Brigáda na farskej záhrade

Poslednú májovú sobotu sme strávili na farskej záhrade, aby sme dali do poriadku volejbalové ihrisko, priestory čajovne a mnoho ďalších vecí. Do práce nás povzbudzovalo priaznivé počasie a tiež radosť z toho, že sme sa zišli v celkom hojnom počte (vyše 30). Večer sme si do postele ľahali poriadne unavení,...

pokračovať v čítaní

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Rádio LUMEN už po 12.-krát organizovalo púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Motto púte bolo: „Obeta a modlitba – korene stromu prijatia Božieho milosrdenstva.“ Tento rok, ktorý bol sv. Otcom Františkom vyhlásený za „Rok Božieho milosrdenstva“, je veľmi bohatý na púte. Aj pútnici z farnosti Smižany putovali v tento deň do...

pokračovať v čítaní

Národný deň spoločenstva Hnutia Svetlo-Život

V sobotu, 16. apríla, sme sa my, mládež, spolu s rodinami, vybrali na púť do Krakova, aby sme sa stretli s oázistami z celého Slovenska.  Navštívili sme Centrum Jána Pavla II., zúčastnili sme sa na svätej omši vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch a následne sme pokračovali programom, v ktorom nechýbala katechéza, svedectvá, ale aj...

pokračovať v čítaní

Vizitácia z Poľska

V utorok a stredu (12. – 13. 4. 2016) naše komunity v Smižanoch a v SNV pri svätyni v rámci kanonickej návštevy svojou prítomnosťou poctili naši rehoľní predstavení z Varšavy. V stredu sme spolu slávili sv. omšu o 18.00 vo farskom kostole, počas ktorej sa nám prihovoril rektor seminára pallotínov. Po sv. omši bola beseda, počas ktorej sme mali možnosť...

pokračovať v čítaní

Krajské kolo Biblickej olympiády

Dňa 12. 4. 2016 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne (krajské) kolo biblickej olympiády. Z 94 družstiev, ktoré súťažili v dekanátnom (okresnom) kole sa stretlo 13 najlepších, medzi nimi aj my, žiaci ZŠ Povýšenia sv. Kríža: Martin Bartoš, Sára Maľaková  a Karolka Zemjanková. Umiestnili sme sa na krásnom 2. mieste. Celá biblická...

pokračovať v čítaní