Predstavenie rehole pallotínov v Starom Smokovci

Dňa 12.apríla 2015, v deň sviatku Božieho milosrdenstva, prijal p. Leonard pozvanie od p. Róberta Tokára, farára v Starom Smokovci, aby celebroval sv. omšu a predstavil rehoľu pallotínov, v rámci Roku zasväteného života. P. Leonard tam zavítal v sprievode mladých Smižančanov. V kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie odslúžil svätú omšu...

pokračovať v čítaní

Sviatok Božieho milosrdenstva

„Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne ÚPLNÉ ODPUSTENIE VÍN A...

pokračovať v čítaní

Nové okná vo farskom kostole

Vo farskom kostole boli vymenené okná. Nové okná sú drevené a niektoré z nich sú vybavené aj elektronickým otváraním, čo je pozoruhodnou výhodou. Ďakujeme robotníkom, ktorí veľmi šikovne a rýchlo urobili túto výmenu okien. Pekne ďakujeme aj našim farníkom, ktorí pomohli pri umývaní nových okien a následnom upratovaní kostola.

pokračovať v čítaní

CHATOVAČKA

V dňoch 6. – 8. marca sa uskutočnil rekreačný pobyt v Čingove, pre animátorov našej farnosti. Mladí mali konečne čas pre oddych. Spoločný čas trávili rôznymi hrami, prechádzkami, varením, smiechom, zábavou. Po celý čas bol s nimi p. Kristián, ktorý vedie ich formáciu. Každý deň mali aj sv. omšu. Mladým...

pokračovať v čítaní

Pallotínski bohoslovci u nás

Minulý týždeň, 5. – 8.2.2015, nás svojou návštevou potešili 12 bohoslovci pallotínskeho seminára z Oltarzewi. Chlapci si prišli k nám oddýchnuť po skúškovom období. V piatok večer navštívili mladých v čajovni, s ktorými sa porozprávali a zahrali hry. V ten večer bolo veľa radosti v čajovni . V sobotu sa...

pokračovať v čítaní

Zábava vo veľkom :-)

Dňa 24. januára sa v našej farnosti konal karneval. Uskutočnil sa v priestoroch Základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Celá zábava sa niesla v duchu cesty okolo sveta. Animátori spolu s deťmi spoznávali krajiny celého sveta. V každej krajine v ktorej sa zastavili, pripravili hry spojené s danou krajinou. Animátori, kňazi...

pokračovať v čítaní