Zábava vo veľkom :-)

Dňa 24. januára sa v našej farnosti konal karneval. Uskutočnil sa v priestoroch Základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Celá zábava sa niesla v duchu cesty okolo sveta. Animátori spolu s deťmi spoznávali krajiny celého sveta. V každej krajine v ktorej sa zastavili, pripravili hry spojené s danou krajinou. Animátori, kňazi...

pokračovať v čítaní

Stretnutie oázy rodín

Dňa 13. Decembra 2014 sa v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Svätyni Božieho milosrdenstva konalo stretnutie oázy rodín. Program začal spoločným zvítaním o 9.00, kde si pri káve v duchu radostného spoločenstva podali ruku rodiny, ktoré sa stretávajú už dlhý čas s novými rodinami, ktoré sa do spoločenstva pridali len...

pokračovať v čítaní

ECHO z misií

Aj názov tohto článku môže byť zhodný s časopisom, ktorý vydávajú otcovia pallotíni, ktorí pôsobia aj na misiách. V misijnú nedeľu sa podelila so svojimi zážitkami a osobnými skúsenosťami Mgr. Janka Gerčáková, ktorá ako dobrovoľníčka bola na 3-mesačnom pobyte v Afrike, konkrétne v Rwande. Zo zaujímavého rozprávania sme sa veľa...

pokračovať v čítaní

Misijná nedeľa – Poďakovanie za úrodu

Nedeľa 19. októbra 2014 bola misijnou nedeľou. V našej farnosti Smižany bola slávnosť Misijnej nedele zároveň spojená s poďakovaním za úrodu. Farníci a priatelia farnosti Smižany chcú vysloviť srdečné „ cпасибо “ o. farnosti Leonardovi, členom folklórneho súboru „Smižančanka“ a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k naozaj dôstojnému sláveniu svätej...

pokračovať v čítaní