Zatiaľ žiadne komentáre

Jarná zbierka na charitu

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Súčasnú situáciu sa nám darí zdolávať aj práve vďaka štedrosti mnohých darcov.

Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj počas najbližšej jarnej zbierky na charitu, ktorá by sa mala uskutočniť 21. februára v kostoloch na území celého Slovenska. Výťažok zo zbierky  na území Spišskej diecézy sú určené pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity.

V prípade nepriaznivej situácie ohľadom koronavírusu a nemožnosti uskutočnenia zbierky v kostoloch  však charita zriadila aj online zbierku.

Možnosti podpory:

  1. FINANČNÝ DAR: Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č. ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655 VS: 804052 (do poznámky prosím uveďte Jarná zbierka).
  2. DARCOVSKÁ SMS: zašlite sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom)
  3. PORTÁL DARUJME: platba kartou cez portál NA TOMTO LINKU
A4 QR farnosti

Pridať komentár