Zatiaľ žiadne komentáre

Prvý vianočný benefičný koncert kolied

Čas radosti veselosti

Je to začiatok vianočnej koledy. V našej obci, či krajine smelo môžeme povedať, že to platí. Prežívame sviatky radosti a veselosti.

Podstatou tohto času má byť pre kresťana radosť z príchodu Božieho Syna. Ale táto radosť nebude platná, keď nenájde Božie dieťa miesto v našom srdci. Bude to iba nápev koledy a život nám bude plynúť bez skutočnej radosti z príchodu Božieho Syna.

Práve túto radosť zhmotnili zbory, ktoré  v našej farnosti Smižany pôsobia. Boli to deti, mládež a dospelí, ktorí pripravili Prvý Benefičný vianočný koncert kolied, ktorý sa konal 27.12.2015 vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Krásnymi piesňami nám sprítomnili udalosť „Narodenia Pána Ježiša“. Spomienky na prekrásne koledy, ktoré nie sú, ale môžu byť reálnou skutočnosťou, sme si spoločne zaspievali. A tak najkrajší sviatok „Božieho narodenia“ sa stal naozaj sviatkom radosti, pokoja a lásky, pretože v strede toho všetkého bolo dieťa „Ježiš“, ktoré je za všetkým tým pozlátkom, ktoré sa nám snaží dávať dnešný svet.

Výťažok z koncertu, ktorý bol dobrovoľný, bol venovaný veriacim v Afrikena výstavbu prípojky vody. Týmto chceli pomôcť ľuďom, aby aj oni dokázali prežívať radosť. Môžeme povedať,  že je to pre nás dvojnásobná radosť, pretože nás teší aj radosť týchto ľudí v Afrike.

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili tento Prvý benefičný koncert kolied. „Kto spieva dvakrát sa modlí“. Tak aj tieto ich spevy-modlitby, nech sú povzbudením pre mnohých,  ktorých  oslovili. Prajeme im hojnosť zdravia, radosti, pokoja a Božieho požehnania.

Pridať komentár