Zatiaľ žiadne komentáre

Miništrantský výlet do Bratislavy

Počas jarných prázdnin sa naši najaktívnejší miništranti pod dozorom pátra Kristiána zúčastnili výletu do Bratislavy. V priebehu troch dní navštívili mnoho známych pamiatok mesta, strávili spoločný čas v dome otcov pallotínov, posilnili sa duchovne na svätej omši a telesne na pizzi. Výlet sa vydaril a chlapcov povzbudil k ďalšej službe. 

Ďakujeme miništrantom za ich ochotnú a obetavú službu pri oltári. Pozývame tiež nových záujemcov. Každý je vítaný! 

 Poďakovanie patrí pátrom z BA – Radkovi a Darekovi – za ich otvorenosť, prijatie a pomoc.

 

Pridať komentár