Zatiaľ žiadne komentáre

Božie milosrdenstvo – zázrak nášho Boha – našej lásky

Nedeľa, 24. januára 2016,  sa niesla v duchu  „Roku milosrdenstva“ – “Milosrdní ako Otec“, vyhláseného sv. otcom Františkom 8. decembra 2015. Na celom svete sa otvorili brány našich chrámov „Brány Božieho milosrdenstva“. Aj naša Svätyňa Božieho milosrdenstva vo farnosti Smižany znova ponúkala „Dary“ nášho milosrdného Otca.  22. januára sme slávili sviatok sv. Vincenta Pallottiho – 165. výročie jeho smrti. Tento sviatok je už tradíciou v našej farnosti,  odkedy u nás pôsobia otcovia pallottíni. Svätec, ktorý predchádza čas a ktorý je tak aktuálny práve v dnešnej dobe. Svätec bol veľmi fascinovaný Pánom Bohom a bol priekopníkom apoštolátu, ktorý je potrebný aj v dnešnej dobe. Chcel, aby všetci ľudia  milovali Pána Boha. Slová, ktoré vyjadrujú jeho fascináciu – „Boh môj nie rozum, ale Bohnie vôľa, ale Boh, nie bohatstvá, ale Boh, nie vysoké postavenia, ale Boh, Boh vždy a vo všetkom“.  Zanechal tento odkaz, ktorý aj dnes púta našu pozornosť. „Hľadaj Boha a nájdeš ho.“ Bola to jeho nekonečná fascinácia Bohom.

Práve v túto nedeľu obohatil našu slávnosť svojou prítomnosťou rožňavský biskup otec Stanislav Stolárik. Jeho slová v homílii nás povzbudzujú k tomu, aby sme sa nechali zasiahnuť „Božím milosrdenstvom“. To je práve to, čo náš život môže obohatiť dnes, ale hlavne našu večnosť. Je výzvou pre nás, aby sme sa k tajomstvu Božieho milosrdenstva stále viac približovali a  predovšetkým v roku Milosrdenstva milosrdenstvo aj žili.

Poďakovanie patrí o. biskupovi Stolárikovi, naším otcom pallottínom a všetkým veriacim, ktorí sa za bohatej účasti zúčastnili slávenia svätej omše.

„Pane, daj, aby sme v našom živote spoznávali Božiu milosrdnú lásku a sami sa stávali odbleskom Božej lásky a prameňom lásky pre druhých“.

Pridať komentár