Zatiaľ žiadne komentáre

Školské kolo Biblickej olympiády

Dňa 05.02.2016 sa v ZŠ Povýšenia sv. Kríža konalo školské kolo Biblickej olympiády. Víťazmi školského kola a zároveň postupujúcimi do okresného kola sa stali: Martin Bartoš, Sára Maľaková, Dominika Zekuciová.

Spomedzi 16 žiakov 2. stupňa sa prebojovali do semifinále a finále šiesti žiaci, ktorí po náročnom plnení rôznych úloh z biblických kníh: 1 SamuelovaEvanjelium Lukáša dosiahli výborné výsledky.

Pridať komentár