Zatiaľ žiadne komentáre

Goralská folklórna skupina „Javorina“

V druhú vianočnú nedeľu, 3. januára 2016, naša farnosť privítala folklórnu skupinu „Javorina“ z Kolačkova. Pre niektorých smižianskych farníkov neznáma skupina, ale pre naše deti a mládež to neplatí. V tejto obci sa deti a mládež s o. Leonardom zúčastnili letných oáz. Privítanie o. Leonardom bolo o to vzácnejšie, keďže nám títo hostia pripomenuli prežité pekné a vzácne chvíle v tejto obci. Potešenie a radosť prežívali aj ostatní veriaci.

Folklórna skupina svojimi piesňami – koledami, ktoré zapadajú práve do vianočného obdobia, umocnili tajomstvo Vianoc – Narodenia Božieho Syna. Vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža a v diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva prehĺbili prežívanie spevom počas slávenia Eucharistie, od najmenších po zrelých účastníkov. Prítomní ich odmenili veľkým potleskom.

Patrí im veľká vďaka a nech ich Pán požehnáva pri rozdávaní radosti spevom. 

Pridať komentár