Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej

Narodila sa na Cypre a zomrela v roku 307 v Alexandrii. Atribúty, ktorými je na obrazoch znázornená, je zlomené koleso, kniha, meč a koruna.

Uctievanie sv. Kataríny Alexandrijskej je veľmi rozšírené aj na Slovensku. Vzývala sa ako jedna zo štrnástich pomocníkov v núdzi. S určitosťou sa nevie potvrdiť jej historická existencia. Jej úcta sa objavila podľa dostupných zdrojov v 8. storočí.

Narodila sa v šľachtickej rodine. Obrátila sa na kresťanstvo a kritizovala miestodržiteľa Maxencia, že prenasledoval kresťanov. Upálil 50 kresťanov z tých, ktorí sa obrátili vďaka Kataríne. Potom sa  obrátil proti nej. Ponúkol jej kráľovský sobáš, ak sa vzdá viery, no ona to odmietla. Bola vo väzení, kde sa jej podarilo obrátiť na kresťanstvo Maxenciovu ženu a dvesto vojakov. Všetkých dal popraviť. Katarínu priviazal na koleso vybité klincami a v tom ju vláčil. Keď sa koleso rozpadlo, odťal jej hlavu.

Stala sa patrónkou tých profesii, ktoré majú niečo spoločné s kolesami. A tu samozrejme patrí aj veľká armáda železničiarov, ktorých na našom malom Slovensku nie je málo. Je to povolanie, ktoré aj v našej farnosti bolo na 1. mieste. 

Krátko po ukončení Roku milosrdenstva putovali železničiari z celého Slovenska, Poľska a Maďarska do našej Svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku Západ, farnosti Smižany. Oslavy začali už 25. novembra 2016 na Železničnej stanici v Poprade, kde bolo požehnanie plastiky sv. Kataríny, ktorá bude túto stanicu zdobiť.

Veľká slávnosť pokračovala 26. novembra 2016 práve vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Slávnosť začala o 9,00 hod. Krížovou cestou, ktorej zamyslenia pri zastaveniach viedli práve k povzbudeniu práce a života železničiarov. Program pokračoval prednáškou o Božom milosrdenstve. Následne o 10,30 hod. začala sv. omša, počas ktorej sme privítali nášho diecézného biskupa o. Štefana Sečku, ktorý posvätil zástavy, plastiku a obrazy sv. Kataríny Alexandrijskej. Ocenil povolanie železničiarov a vytrvalosť každého z nich, ktorá je veľmi dôležitá a ich práca veľmi náročná. Spomienka patrila aj tým, ktorí už nie sú medzi nami a tým, ktorí zahynuli pod kolesami na železnici.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorým záležalo, aby táto oslava bola dôstojná a ktorí úctu k  patrónke Sv. Kataríne Alexandrijskej dávajú na prvé miesto a k nej sa utiekajú. Ďakujeme o. biskupovi Štefanovi Sečkovi a všetkým kňazom, ktorí prišli so svojimi farníkmi – železničiarmi a tiež naším kňazom pallotínom za vrelé privítanie a pohostenie.

 

Pridať komentár