Zatiaľ žiadne komentáre

Misijná beseda s otcami pallotínmi z Rwandy

Nedeľa 2. apríla 2017 nám pripomínala „Misijnú nedeľu“. Našu farnosť navštívili misionári otcovia pallotíni z africkej krajiny Rwandy, p. Stanislav Filipek, ktorý bol jedným zo zakladateľov misie v Rwande a tiež aj domorodý kňaz, súčasný provinciál páter Niyonzima Eugéne SAC. Prihovorili sa nám vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža a tiež vo Svätyni Božieho milosrdenstva počas každej sv. omše a tiež o 16.30 hod., kedy sa konala misijná beseda.

Rwanda – africká krajina nazývaná aj krajinou tisícich pohorí. Tak ako fascinuje celá Afrika, tak zároveň budí hrôzu u tých, ktorí sa tam rozhodli prežiť svoj život. Dáva život, ale násilným spôsobom ho aj odníma. Je to kontinent neustále trápený súbojmi kmeňov, biedou, hladom a chorobami. Misionári sú mnohokrát vystavení rôznym nedostatkom, chorobami, strachom a bezradnosťou voči tragédiám. Vždy majú mocnú oporu v Bohu, ktorý im dodáva silu a odvahu, aby pomáhali materiálne a duchovne tým najbiednejším.

Slová našich otcov pallotínov z Afriky nám tlmočili náš duchovný otec Leonard Lasota správca farnosti, p. Janka Gerčáková a Dominik Rusňák, za čo sme im vďační.

Zároveň sme sa aj dozvedeli, že obyvatelia Rwandy sú veľkými ctiteľmi Sedembolestnej Panny Márie. Tak ako sa my utiekame k Sedembolestnej Panne Márii, aj oni si ju ctia a prosia o pomoc. V úvode besedy o. provinciál prosil o modlitby za Cirkev na celom svete. Modlíme sa neustále, spája nás – Viera, Nádej, Láska a tiež blízkosť našich bratov v africkej krajine.

Pán Boh zaplať!

Pridať komentár