Zatiaľ žiadne komentáre

Oáza medzi žiakmi

V dňoch 4 – 5 októbra sa skupinky animátorov vybrali medzi žiakov základných škôl, ktoré ležia na území našej farnosti. Krátkym príhovorom, hrami, fotodokumentáciou sa žiakom snažili priblížiť fungovanie nášho spoločenstva. Cieľom tejto akcie bolo pozvať nových členov do našich kruhov. Veríme, že sa naše počty rozrastú o nových členov.

Pridať komentár