Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatok Povýšenia sv. Kríža

Túto slávnosť sme začali spoločnou svätou omšou vo farskom kostole, ktorý je práve zasvätený Povýšeniu sv. Kríža. Omšu celebroval náš pán kaplán otec Lukáš  Gąsiorowski spolu s pánom farárom otcom Leonardom Lasotom. Po svätej omši sme sa všetci zhromaždili pred kostolom kde sa konalo posvätenie obnovenej kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Po tomto akte sme sa spoločne  vydali na kalváriu, kde sa konala krížová cesta. Po jej skončení sme sa ešte pomodlili na úmysel svätého otca. Takto sme mohli za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. 

Pridať komentár