Zatiaľ žiadne komentáre

Púť do Medžugoria k našej drahej Mamke

Dňa 5. augusta 2012 sa začala naša púť k našej drahej Gospe do Medžugoria a trvala do 15. augusta 2012. Pozvanie od Panny Márie prijalo 54 účastníkov na čele s pátrom Leonardom a pátrom Adamom.

Všetci boli radostní a plní očakávaní ako to tam v Medžugori vyzerá, aké milosti dostanú (no tie sa nemusia ukázať hneď, možno po určitom čase, ale určite budú). Myslím si, že každý išiel s nejakým cieľom – prosbami na túto púť a to nie malými.

Boli sme úžasná skupina. Vždy sme vedeli o čom porozprávať, čo zaspievať a čo sa pomodliť (samozrejme ruženec). Naše starosti a problémy v Medžugori úplne zmizli aspoň na ten čas, čo sme boli na tom požehnanom mieste. Dúfam, že všetci z nás si vykonali sv. zmierenia , pretože Medžugori sa nazýva spovednicou sveta (ľudstva). Na sv. zmierenia tam prichádza mnoho ľudí, ktorí už roky neboli na sv. spovedi, no tam ich niečo doslova prelomí a zhadzujú tam zo seba balvany.

O program sme mali stále postarané a bol skvelý, no dali nám aj vydýchnuť naši kňazi. V 6. deň púte sme zasvätili nás, naše rodiny, priateľov, známych Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Bolo to silná chvíľa, aspoň pre mňa určite. Samozrejme, že sme boli aj na Podbrde a Križevaci. Na Podbrde sme sa pomodlili ruženec a na Križevaci sme si vykonali krížovú cestu. Oba kopce nám dali riadne zabrať, ale niečo nás na ne ťahalo a pomáhalo v ceste, pretože vyšli sme na ne všetci, dokonca aj tí, ktorí majú zvyčajne problémy s nohami. Navštívili sme aj komunitu Čenakolo, kde sa mladí ľudia liečia zo svojich závislostí bez akýchkoľvek liekov. Liečia sa modlitbou a prácou. Túto komunitu založila Matka Elvíra, ktorú majú mladí veľmi v láske. Jeden náš Slovák, ktorý tam žije, spolu s kamarátom Talianom nám vyrozprávali svoje životné príbehy. A boli dôkazom, že zo závislostí sa dá dostať bez liekov a psychológov. Oni sú si tam navzájom psychológmi. Boli sme aj u Kanaďanov Patrika a Nensi. Patrik nám porozprával o svojom živote, ktorý bol hriešny, hírivý, plný bohatstva, žien, smilstva a ako ho dokázalo zmeniť jedno posolstvo z Medžugoria od Panny Márie spolu s každodennou modlitbou ruženca zmeniť. Úplne o 180 stupňov. Boli sme aj u Gorana a jeho život si treba proste vypočuť, no svedčí o tom, že nič nie je stratené a nemožné aj keď sa to zdá.V niektoré dni doobedu sme mali aj spoločné slovenské sv. omše s inými pútnikmi zo Slovenska.

Večerný program sa v areály začína každý deň o 18.00 hod dvoma ružencami sprevádzanými spevom a následne pokračuje sv. omšou. Po sv. omši sa modlí ruženec pokoja, posväcujú sa predmety, v niektoré dni je modlitba za uzdravenie tela i duše. Ak aj nie je nasleduje tretí ruženec a potom ňom v stredu, štvrtok a sobotu je adorácia a v piatok poklona krížu.

O odchode domov nechcel skutočne nikto počuť. Bol to naozaj požehnaný čas. V posledný deň sme boli pri mori.

Neváhajte ísť do Medžugoria, kým sa tam ešte zjavuje Panna Mária. Otvorte pozvánky od Panny Márie vo svojich srdciach a nikdy to neoľutujete!

Kraljica mira, oroduj za nás Smile!

Pridať komentár