Zatiaľ žiadne komentáre

Personálne zmeny 2012

Dňa 9. 9. 2012 sme sa rozlúčili s pátrom Radoslavom Vargom, ktorý v našej farnosti pôsobil 2 roky. Páter Radko celebroval v nedeľu sv. omše o 9:00 hod. v Svätyni Božieho Milosrdenstva a o 10:30 hod. vo farskom kostole. Na týchto omšiach mu osobne poďakovali farníci  za jeho obetavú službu vo farnosti a zapriali mu veľa Božích milostí na ďalšom pôsobisku v Hronskom Beňadiku.

     Do komunity pri Svätyni Božieho milosrdenstva pribudne na miesto pátra Bohuslava, ktorý odišiel na nové pôsobisko, páter Andrej Pierwola, ktorý do teraz pôsobil vo farnosti Hronský Beňadik.

 
Spoločne  na týchto kňazov myslime v našich modlitbách a vyprosujme mnoho milostí v ich kňazskom povolaní

Pridať komentár