Deň detí na farskej záhrade

V nedeľu, 19.6.2016, sa už tradične konalo na farskej záhrade ukončenie celoročnej práce v oázových skupinkách spojené s omeškaným dňom detí. Miništranti, lektorky, detský spevokol, oázisti a aj mnoho ďalších detí prežilo zábavné popoludnie v spoločnosti animátorov. Spoločný čas bol naplnený množstvom hier, súťaží a zážitkov. Deti si mali možnosť zmerať...

pokračovať v čítaní

Komunita Cenacolo medzi nami

Posledná májová nedeľa tohto roku sa niesla v znamení svedectiev. Naša farnosť privítala chlapcov z Komunity Cenacolo (slov. večeradlo), ktorí medzi nás prišli vydať svedectvo o tom, čo Boh spravil v ich živote. Komunita bola založená malou rehoľnou sestrou, mamou Elvírou, ako ju chlapci volajú, v Taliansku, r. 1983 a...

pokračovať v čítaní

Brigáda na farskej záhrade

Poslednú májovú sobotu sme strávili na farskej záhrade, aby sme dali do poriadku volejbalové ihrisko, priestory čajovne a mnoho ďalších vecí. Do práce nás povzbudzovalo priaznivé počasie a tiež radosť z toho, že sme sa zišli v celkom hojnom počte (vyše 30). Večer sme si do postele ľahali poriadne unavení,...

pokračovať v čítaní

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Rádio LUMEN už po 12.-krát organizovalo púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Motto púte bolo: „Obeta a modlitba – korene stromu prijatia Božieho milosrdenstva.“ Tento rok, ktorý bol sv. Otcom Františkom vyhlásený za „Rok Božieho milosrdenstva“, je veľmi bohatý na púte. Aj pútnici z farnosti Smižany putovali v tento deň do...

pokračovať v čítaní

Národný deň spoločenstva Hnutia Svetlo-Život

V sobotu, 16. apríla, sme sa my, mládež, spolu s rodinami, vybrali na púť do Krakova, aby sme sa stretli s oázistami z celého Slovenska.  Navštívili sme Centrum Jána Pavla II., zúčastnili sme sa na svätej omši vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch a následne sme pokračovali programom, v ktorom nechýbala katechéza, svedectvá, ale aj...

pokračovať v čítaní