Odpustová slávnosť a FARFEST 2012

Nedeľa 16. septembra bol pre našu farnosť výnimočný deň. Konala sa odpustová slávnosť. Počas svätých omší vo farskom kostole o 9:00 hod a o 10:30 hod. nás svojou kázňou obohatil vdp. Martin Goč duchovný správca farnosti Brezovička. V poobedňajších hodinách sme sa stretli na farskej záhrade, kde sa konal už druhý...

Continue reading

Sviatok Povýšenia sv. Kríža

Túto slávnosť sme začali spoločnou svätou omšou vo farskom kostole, ktorý je práve zasvätený Povýšeniu sv. Kríža. Omšu celebroval náš pán kaplán otec Lukáš  Gąsiorowski spolu s pánom farárom otcom Leonardom Lasotom. Po svätej omši sme sa všetci zhromaždili pred kostolom kde sa konalo posvätenie obnovenej kaplnky sv. Jána Nepomuckého....

Continue reading

Personálne zmeny 2012

Dňa 9. 9. 2012 sme sa rozlúčili s pátrom Radoslavom Vargom, ktorý v našej farnosti pôsobil 2 roky. Páter Radko celebroval v nedeľu sv. omše o 9:00 hod. v Svätyni Božieho Milosrdenstva a o 10:30 hod. vo farskom kostole. Na týchto omšiach mu osobne poďakovali farníci  za jeho obetavú službu...

Continue reading