Vysielacia pobožnosť

Vysielacia pobožnosť pre koledníkov Dobrej noviny sa konala vo Svätyni Božieho milosrdenstva v sobotu 15. decembra o 10.00 hod. počas sv. omši sa 402 deťom z 20 farností prihovoril Mons. Jozef Bieľak – špirtuál knažského seminára v Spišskej Kapitule. Na záver slávnostnej sv. omše bolo prítomným koledníkom udelené slávnostne požehnanie...

Continue reading

Sv. Mikuláš medzi nami

Tento rok sv. Mikuláš zavítal medzi nás už 5. decembra. Svojou prítomnosťou nás obohatil na rorátnej sv. omši vo farskom kostole. Keďže sa mu u nás zapáčilo pobudol s nami aj ďalší deň a navštívil žiakov základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Po tomto namáhavom dni sa rozhodol, že ešte chvíľku medzi...

Continue reading

Sv. Mikuláš medzi nami

Tento rok sv. Mikuláš zavítal medzi nás už 5. decembra. Svojou prítomnosťou nás obohatil na rorátnej sv. omši vo farskom kostole. Keďže sa mu u nás zapáčilo pobudol s nami aj ďalší deň a navštívil žiakov základnej školy Povýšenia sv. Kríža. Po tomto namáhavom dni sa rozhodol, že ešte chvíľku medzi...

Continue reading

Stretnutie otcov pallottínov

Dnešnú večernú svätú omšu vo Svätyni Božieho milosrdenstva obohatila prítomnosť 22. kňazov a bratov so Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, ktorí majú v našej farnosti stretnutie. K otcom pallottínom pôsobiacim na Slovensku a v Čechách sa pripojil aj otec provinciál páter Jozef Lasak SAC spolu s ďalšími dvoma spolubratmi z Poľska. Svätej...

Continue reading