Sviatosť birmovania

29. apríla na nedeľu Dobrého pastiera bola v našej farnosti udelená 75. birmovancom sviatosť kresťanskej dospelosti – sviatosť birmovania. Birmovanci túto sviatosť prijali z rúk spišského sídelného biskupa Mons. Štefana Sečku. Otec biskup vo svojom príhovore povzbudil prítomných slovami: „Aby sme boli vo svojom živote normálni.“ Veríme, že birmovanci si...

Continue reading

Nedeľa Božieho milosrdenstva

V druhú veľkonočnú nedeľu, t.j. nedeľu Božieho milosrdenstva (15.4.) sa konala odpustová slávnosť vo svätyni Božieho milosrdenstva. Do svätyni putovalo mnoho pútnikov z blízka i ďaleka. Aj keď počasie nebolo najkrajšie , mnohé milosti sa rozliali na pútnikov. Hlavnú svätú omšu predsedal generálny vikár spišskej diecézy, prof. Anton Tyrol.

Continue reading

Veľkonočné trojdnie s biblistami

Prežívanie veľkonočného trojdnia tento rok bolo obohatené prítomnosťou biblistov pôsobiacich v našej diecéze. Vo farskom kostole sa veriacim prihováral doc. František Trstenský. Vo Svätyni  Božieho milosrdenstva prof. Anton Tyrol – generálny vikár spišskej diecézy. Vo svojich príhovoroch sa snažili veriacim vysvetliť biblickú podstatu každého dňa Veľkého trojdnia. Obom pátrom vyslovujeme...

Continue reading