Dobrá Novina 2012

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka. Do tejto akcie ako aj po minule roky sa zapojila aj naša farnosť. V sobotu 29. decembra sa 8 skupiniek vybralo a spolu navštívilo 90 rodín v...

Continue reading

Kto dá prístrešie svätej rodine?

  Najkrajšie sviatky roka – Vianoce, sa nezadržateľne blížia. Predvianočný zhon, upratovanie, nakupovanie darčekov sa stalo našou neoddeliteľnou súčasťou tohto obdobia. Avšak, podstatou Vianoc je úplne niečo iné. Kresťania po celom svete sa pripravujú na narodenie Ježiša Krista. Súčasťou tohto obdobia  sú ranné sväté omše – roráty, ale aj deviatnik...

Continue reading

Karibuni Kenya

V piatok po mládežníckej sv. omši sa s nami podelila o svoje zážitky z Keni naša farníčka Ivana Brajerová. Ivana sa rozhodla počas svojich prázdnin navštíviť Keňu a pomáhať tam tým, čo to potrebujú. Do Kene sa dostala cez projekt eRko. Náplňou jej práce v misii bola predovšetkým starostlivosť o...

Continue reading