Rok viery

„Rok viery“ sa začal 11. októbra 2012 a potrvá do 24. novembra 2013. Má napomáhať novému oživeniu kresťanskej viery.Benedikt XVI. v deň vyhlásenia Roku viery uviedol, že poslaním Cirkvi, tak ako bolo aj Kristovým poslaním, je hovoriť o Bohu, pamätať na jeho suverénnosť a pripomínať všetkým ľuďom, osobitne kresťanom, čo...

Continue reading

Celoslovenské večeradlo

 Svätyňa Božieho milosrdenstva sídlisko, Západ Spišská Nová Ves – farnosť Smižany sa v dňoch 29.9. – 2.10.2012 stala centrom stretnutia mariánskych ctiteľov. Konalo sa tu Celoslovenské večeradlo určené pre veriacich, laikov a kňazov. Tomu všetkému predchádzala príprava na večeradlo. Stretnutie večeradla sa koná 2-krát do roka, na rôznych miestach Slovenska...

Continue reading

Oáza medzi žiakmi

V dňoch 4 – 5 októbra sa skupinky animátorov vybrali medzi žiakov základných škôl, ktoré ležia na území našej farnosti. Krátkym príhovorom, hrami, fotodokumentáciou sa žiakom snažili priblížiť fungovanie nášho spoločenstva. Cieľom tejto akcie bolo pozvať nových členov do našich kruhov. Veríme, že sa naše počty rozrastú o nových členov.

Continue reading