Podeľ sa obedom

 Veľký pôst je príležitosťou k tomu, aby sme robili pokánie a v sebazaprení sa zriekali toho, čo máme radi v prospech nášho duchovného života, ale aj v prospech ľudí, ktorí sú vo väčšej núdzi ako my. Jednou z týchto možností bola aj akcia, ktorá sa v našej farnosti konala už...

Continue reading

Svätá Zem

V dňoch 05.03. – 12.03. 2013 sme mali možnosť navštíviť Svätú Zem spoločne s farnosťou Krista Kráľa Prešov Sekčov. Sprevádzali nás traja kňazi: o. Peter Fedor z Ľubice – sprievodca celej púte, wdp. Marek Kreheľ z Prešova a náš duchovný o. Leonard Lasota. Touto cestou by sme chceli poďakovať Pánu...

Continue reading

Dotkni sa Božej lásky

Pod týmto názvom sa v dňoch od 01 do 03 marca konali v rehoľno – formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva duchovné cvičenia. Viedol ich o. Peter Klubert SAC. Duchovné cvičenia sa niesli v duchu zamyslení sa nad Božou láskou a dobrotou. Krížové cesty, sv. omše, spoločné katechézy,modlitba ruženca, adorácia...

Continue reading