Zatiaľ žiadne komentáre

Rok viery

„Rok viery“ sa začal 11. októbra 2012 a potrvá do 24. novembra 2013. Má napomáhať novému oživeniu kresťanskej viery.
Benedikt XVI. v deň vyhlásenia Roku viery uviedol, že poslaním Cirkvi, tak ako bolo aj Kristovým poslaním, je hovoriť o Bohu, pamätať na jeho suverénnosť a pripomínať všetkým ľuďom, osobitne kresťanom, čo stratili svoju vlastnú identitu, že Božie je právo na všetko to, čo mu patrí, a tým je i náš život.
 
V spojení so svätým otcom v modlitbe sme aj my začali sláviť rok viery večernými omšami v kostoloch v našej farnosti. Počas tohto „roku viery“ sa aj my budeme snažiť prehlbovať našu vieru.   

Pridať komentár