Nedeľa Božieho Milosrdenstva

V druhú veľkonočnú nedeľu, t.j. nedeľu Božieho milosrdenstva (7.4.) sa konala odpustová slávnosť vo svätyni Božieho milosrdenstva. Do svätyni putovalo mnoho pútnikov z blízka i ďaleka. Program začal rannou svätou omšou, ktorú celebroval p. Vladimír Peklanský SAC, predstavený pallotínov na Slovensku. Svätú omšu o 9:00 viedol a v kázni sa...

Continue reading

Veľkonočné Trojdnie

Témou tohtoročného Veľkonočného trojdnia v našej farnosti boli tri Božské čnosti: viera, nádej, láska. Príhovormi sa nám prihováral náš pán farár o. Leonard Lasota SAC. Umývanie nôh učeníkom, spomienka na ustanovenie sv. omše a ustanovenie sviatosti oltárnej, tieto okamihy sme si spoločne pripomenuli na Zelený štvrtok. Obrady Veľkého piatku sa...

Continue reading

Krížova cesta

V stredu 27. marca sa po večernej sv. omši konala  ulicami našej farnosti krížová cesta. Myšlienky krížovej cesty boli zamerané na Božie milosrdenstvo. Na záver krížovej cesty sme sa ešte pomodlili modlitbu Verím v Boha a na úmysli a za zdravie  sv. Otca.

Continue reading

Pôstne príhovory

V období Veľkého pôstu sa má v živote kresťana uskutočňovať predovšetkým vnútorná premena. Ide o  určité vnútorne umieranie. Máme sa zvlášť v tento veľkopôstny čas podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbou a almužnou a vôbec naším kajúcny životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho kresťanského sviatku Veľkej noci....

Continue reading