Zatiaľ žiadne komentáre

Obnova sv. misií

Určite ešte máme v živej pamäti sv. misie, ktoré sa u nás konali minulý rok počas jarných prázdnin. Kňazi a bratia kapucíni nás vtedy previedli zaujímavými témami, povzbudili nás vo viere a pomohli nám lepšie si uvedomiť, že všetci sme deťmi Kráľa – princovia a princezné. Boh aj skrze nich prehováral do našich sŕdc a na konci misií sme sa cítili o niečo bohatší.

Po roku medzi nás zavítali opäť, tento krát v menšej zostave. Otcovia Félix, Ondrej a Jozef. Spolu s nimi prišli aj sestry, kapucínky, medzi nimi aj naša rodáčka Jarka Hanáková . Počas troch dní, od 17.2.2013 do 19.2. 2013, sa nám kňazi prihovárali vo svojich kázňach a katechézach na všetkých sv. omšiach v oboch kostoloch. Sestry sme mohli stretnúť priamo medzi nami a kedykoľvek sa s nimi porozprávať. Hlavnými témami boli ZMIERENIE a SPÁSA V JEŽIŠOVI KRISTOVI. Dôkladnejšie sme rozobrali podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré je nádherným príkladom zmierenia Boha a človeka. Počuli sme aj o sviatosti zmierenia a tom, aké je pre nás dôležité dobre sa na ňu pripraviť. Zmierenie však neprichádza len tak. Najprv sa musíme rozhodnúť napraviť náš vzťah s ním.

Prajem nám všetkých, nech obnova sv. misií je krokom k náprave tohto vzťahu.

Pridať komentár