Zatiaľ žiadne komentáre

Karneval

Pred začiatkom pôstu, 02. februára popoludní, sa v Základnej škole Povýšenia Svätého Kríža konal detský karneval.

Zabaviť sa a predviesť svoje umenie prišli nielen deti ale aj ich rodičia. Originalita každým rokom stúpa a rodičia, ako aj deti si dávajú na maskách naozaj záležať. Nechýbali masky rozprávkových bytostí, škriatkov, pirátov, tanečníc. Tento rok boli veľkým prekvapením aj masky ako SBS-kárka Deniska či majster N. Medzi nás prišla aj rehoľna sestra zo Spišského hradu.  Kačací tanec a súťaže  – to bol program, ktorý nás celým sobotňajším popoludním sprevádzal. Samozrejme nechýbala ani prehliadka masiek. Deti za svoju šikovnosť a odvahu získali aj sladkú odmenu. 
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie karnevalu a deťom, že sa prišli zabaviť. Samozrejme ďakujeme Pánu Bohu, nakoľko bez Neho by sme takto spolu nemohli tráviť čas a zažiť toľko krásnych chvíľ.

Pridať komentár