Zatiaľ žiadne komentáre

„Som pripravený na Boží súd“

– tak takýmito slovami sa začínali tohtoročné rorátne sv.omše vo farskom kostole o 6:30 hod. pri svetle lampášov a sviec. To symbolizovalo, že svet je ponorený do tmy a čaká na Spasiteľa.

Témou rorátnych omší boli svätci a blahoslavení, ktorí odvážne išli za Svetlom. My sme hovorili o týchto: Božia služobnica Antonietta Meo, Sv. Filip Neri, Sv. Ján Bosco, Sv. Dominik Savio, Sv. František Xaverský, Sv. Pavol Miki a spoločníci, Sv. Perpetua a Felicita, Sv. Augustín, Bl. Matka Tereza, Bl. Miguel Pro, Sv. Katarína Sienská, Sv. Ignác z Loyoly, Sv. Tomáš Morus, Sv. Jozefína Bakhita, Bl. Mária a Luigi Quattrocchi. Bolo veľmi pekné a povzbudzujúce počúvať o živote týchto Bohu odovzdaných dušiach: ženách či mužoch, ba aj detí. Niektorí zomreli pre vieru ako mučeníci, pretože sa nechceli vzdať Krista, iní zase v mladom veku..

O týchto svätcoch boli aj večerné kázne.

 Naučili sme sa aj veľmi peknú a chytľavú pesničku: 1. Zanechali všetko, nehľadiac na seba, pôstom pre nich boli voda a kus chleba. Kto hľadí na nich zboku, môže byť v miernom šoku. R: Dnešný svet nepochopí, čo Boží blázon robí. Nepochopení svetom s odvahou išli za Svetlom. 2. Posledný groš chudobnej vdovy, ona dala všetko svojmu Pánovi. Silnou ich zbraňou je denná modlitba, nábojom láska prečistá.

Je už len na nás, či si nejakú vlastnosť týchto svätcov „vezmeme za svoju“ a budeme odvážne kráčať za Svetlom. V tom nám Pán Boh pomáhaj Smile.

Rorátne sv.omše sa konali aj vo svätyni Božieho milosrdenstva o 6:00 hod.

 

Pridať komentár