Zatiaľ žiadne komentáre

Pastoračná návšteva rodín – Koleda

V tomto roku od 2. do 5. januára sa v našej farnosti konala: Pastoračná návšteva rodín – koleda. Kňazi spolu s miništrantmi navštívili 165. rodín našej farnosti. V domácnosti nasledovala krátka modlitba, čítanie evanjelia, spoločnej modlitby veriacich, požehnanie príbytku, Modlitba Otče Náš a znak pokoja. Koledníci v každej domácnosti zanechali po sebe znak na verají dverí: 20 C+M+B 13  (Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom)

Pridať komentár