Nedeľa Božieho milosrdenstva

V druhú veľkonočnú nedeľu, t.j. nedeľu Božieho milosrdenstva (15.4.) sa konala odpustová slávnosť vo svätyni Božieho milosrdenstva. Do svätyni putovalo mnoho pútnikov z blízka i ďaleka. Aj keď počasie nebolo najkrajšie , mnohé milosti sa rozliali na pútnikov. Hlavnú svätú omšu predsedal generálny vikár spišskej diecézy, prof. Anton Tyrol.

pokračovať v čítaní

Veľkonočné trojdnie s biblistami

Prežívanie veľkonočného trojdnia tento rok bolo obohatené prítomnosťou biblistov pôsobiacich v našej diecéze. Vo farskom kostole sa veriacim prihováral doc. František Trstenský. Vo Svätyni  Božieho milosrdenstva prof. Anton Tyrol – generálny vikár spišskej diecézy. Vo svojich príhovoroch sa snažili veriacim vysvetliť biblickú podstatu každého dňa Veľkého trojdnia. Obom pátrom vyslovujeme...

pokračovať v čítaní

Hraná krížová cesta

Už po druhý raz sa v stredu 4.4.2012 sa v našej farnosti konala hraná krížová cesta, ktorú pripravili deti, mládež a dospelí z našej farnosti. O 17:00 sme začali svätou omšou vo farskom kostole a následne sme sa presunuli na smižiansku kalváriu. Krížová cesta sa začala krátko po 18:00 hodine....

pokračovať v čítaní

MISIE VO FARNOSTI

Nedeľa 4.marca – téma RAST A PREMENA V KRISTOVI Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu (Kaz 3,1). Posledný deň misií nám pátri misionári pri svätých omšiach požehnali hlavné misijné kríže, ktoré sa nachádzajú pred vstupmi do kostolov v našej farnosti a taktiež aj malé...

pokračovať v čítaní

Zábava ako v nebi

Pred začiatkom pôstu, 11. februára popoludní, sa v Základnej škole Povýšenia Svätého Kríža konal detský karneval. Zabaviť sa a predviesť svoje umenie prišli nielen deti ale aj ich rodičia. Originalita každým rokom stúpa a rodičia, ako aj deti si dávajú na maskách naozaj záležať. Nechýbali masky rozprávkových bytostí ani masky...

pokračovať v čítaní

Kde mám v živote miesto?

Počas posledného februárového víkendu sa v Rehoľno-formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi uskutoční duchovné rozjímanie s názvom „KDE MA PÁN POVOLÁ?“. Nad celým víkendom držia záštitu bratia a kňazi Pallotíni, ktorí budú zároveň hostiteľmi v rehoľno-formačnom centre. Obnova je určená pre dospelých, slobodných mužov vo veku...

pokračovať v čítaní

Totus Tuus

Dňa 29. Januára sa nám vo Svätyni Božieho milosrdenstva predstavila hudobno-vokálna skupina zo Združenia Totus Tuus, ktorá nám predstavila spievaný životopis blahoslaveného Jána Pavla ll. Túto skupinu tvoria ľudia z rôznych miest Slovenska, ktorý vytvorili obohacujúce dielo. Každá pieseň nám približovala určitú časť života sv. Otca od jeho narodenia až...

pokračovať v čítaní

Slávnosť svätého Vincenta Pallottiho

22. január je sviatkom všetkých Pallotínov. Každoročne si pripomínajú svätorečenie zakladateľa tejto rehole – sv. Vincenta Pallottiho. Počas tejto nedeľnej slávnosti sa nám pri svätých omšiach prihováral o. Peter Klubert, ktorý nám priblížil život tohto svätca a dal nám ho za príklad pre náš každodenný život.      Týmto dátumom začína pallotínska...

pokračovať v čítaní