Zatiaľ žiadne komentáre

20 rokov pôsobenia sestier Božského vykupiteľa na Ukrajine

25. augusta nám v rámci pobožnosti priblížila naša rodáčka, sestra Mária Nikola Danišovská pôsobenie sestier Vykupiteliek na Ukrajine. V prezentácii nám postupne predstavila všetky sestry, ktoré na Ukrajine pracovali a priblížila nám ich namáhavú, ale určite osožnú prácu. Okrem pomoci biskupovi sa sestričky starajú o chorých, ktorým prinášajú Eucharistiu, ale stretávajú sa i s mladými a rodinami.

Sestrám Vykupiteľkám želáme hojnosť Božieho požehnania v ich krásnej a potrebnej práci. 

Pridať komentár