Božie narodenie očami mladých

Dňa 25.12.2011 vo farskom kostole a 8.1.2012 vo svätyni Božieho Milosrdenstva sa uskutočnila jasličková pobožnosť, ktorá nám priblížila udalosti Vianoc. Túto pobožnosť herecky obsadila mládež zo Smižian na čele s Milanom Repkom a hudobne krásne spestrila túto pobožnosť ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch na čele s p. riaditeľkou Maniakovou. Po...

pokračovať v čítaní

Relikvie sv. Cyrila v našej farnosti

Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska od decembra 2010 putuje relikvia sv. Cyrila po celom Slovensku. Toto putovanie sa uskutočňuje v rámci príprav na 1150. výročie príchodu solúnskych bratov, svätých Cyrila a Metoda, na územie Veľkej Moravy. Od 1. decembra počas dvoch mesiacov putuje po Spišskej diecéze. Na Tretiu adventnú nedeľu...

pokračovať v čítaní

Mikulášove sane v Smižanoch

Ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. Pravdepodobne týmto heslom sa riadil Mikuláš a nakoniec sa rozhodol, že v dňoch 09. 12. – 10.12.2011 navštívi aj farníkov v Smižanoch. Všetci boli prekvapení, lebo si mysleli, že Mikuláš už na nich zabudol. Ale nezabudol ani tento rok. Veľkú radosť vyvolal jeho príchod...

pokračovať v čítaní

Vytváranie rodiny Božieho milosrdenstva

V sobotu 3.12.2011 sme sa stretli my, spolupracovníci a dobrovoľníci Božieho milosrdenstva na spoločnej besede v rehoľno-formačnom centre, aby sme takto vytvorili rodinu, rodinu Božieho milosrdenstva. Stretnutie sa začalo korunkou Božieho milosrdenstva a sv. omšou. Následne bola už spomínaná beseda v spoločenstve “rodiny Božieho milosrdenstva.“ Mali sme veľmi príjemné a...

pokračovať v čítaní

„Svet je ponorený do tmy a čaká na Spasiteľa…“

Počas celého adventného obdobia očakávame a pripravujeme sa na sviatky Božieho narodenia a druhý príchod Ježiša Krista. S týmto očakávaním sú spojené ranné rorátne sv. omše, ktoré začíname o 6:30 len pri svetle lampášov a sviec. To symbolizuje, že svet je ponorený do tmy a čaká na Spasiteľa. Na tieto sv. omše sú pozvané...

pokračovať v čítaní