Zatiaľ žiadne komentáre

Zábava s dotykom Boha

Aj tento rok boli v našej farnosti dva výnimočné dni.

Konala sa totiž odpustová slávnosť, ktorú sme začali prežívať už v piatok pri slávení svätej omše o 17.00 h. Po nej sme sa aj napriek daždivému počasiu odvážne vydali na cestu. Vyzbrojení dáždnikmi, spevom a túžbou po Bohu sme pomaly kráčali až na vrchol našej Smižianskej kalvárie.

Odpustová slávnosť pokračovala v sobotu 14. septembra, svätými omšami o 9.00 h a 11.00 h, počas ktorých nás svojou kázňou obohatil Mons. ThDr. Alojz Frankovský PhD., farár z Poľanoviec. V poobedňajších hodinách sme sa stretli na farskej záhrade, kde sa konal tretí ročník akcie zvanej FARFEST. Pred jeho otvorením nám na oblohe trochu naháňali strach sivé oblaky, ale aj tak sme začali modlitbou pri jaskynke Panny Márie. Možno neočakávane ale predsa, v okamihu nášho spoločného prežehnania sa, oblakov nebolo a začalo krásne svietiť slnko. Aj to je dôkazom toho, že Boh nás miluje a spája do jednej farskej rodiny. Potom nasledoval krátky program. Vystúpila folklórna skupina Smižančanka a k dobrej nálade prispela aj mládež našej farnosti s krátkymi scénkami. Nechýbal ani spev. Deti sa mohli zabaviť pri rôznych hrách a aktivitách ako sú belgický tanec, maľovanie na tvár, či trampolína. Pre starších počas celého FARFESTU bežala aktivita, “ Odfoť sa so svojim kňazom.“ Nemožno zabudnúť ani na výborný guľáš, na ktorom sme si spoločne pochutili. Akciu sme ukončili večer modlitbou svätého ruženca.

Veríme, že o rok sa táto akcia opäť zopakuje.

Pridať komentár