Zatiaľ žiadne komentáre

Doživotné prísľuby

V dnešné dopoludnie sa konala pre našu farnosť veľmi milá slávnosť. Naša farníčka Lenka Ganovská rehoľným menom s. Mária Faustína, zložila doživotné sľuby v Kongregácii sestier Božského Vykupiteľa. Sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložila do rúk  generálnej predstavenej tejto kongregácie v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Slávnostnej svätej omši, na ktorej sa zúčastnilo aj veľa veriacich so Smižian predsedal spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Sestre Márii Faustíne vyprosujeme veľa Božích milosti na jej ceste, po ktorej sa rozhodla kráčať. 

Pridať komentár