Zatiaľ žiadne komentáre

Mládežnícka slovensko – poľská oáza

Z mnohých kútov Slovenska a Poľska sa v dňoch 14.- 29. júla v Bratislave stretlo 33 mladých ľudí s p. Lukášom, prežiť duchovnú obnovu – oázu ONŽ 3⁰. Témou tejto oázy bola Cirkev a hľadanie svojho miesta v Cirkvi, v spojení prežívania tajomstiev sv. ruženca.

Cez tieto dva týždne sme každý deň slávili sv. omšu v inom chráme Bratislavy a taktiež skoro každý deň sme sa stretávali so živou Cirkvou. Tieto stretnutia boli s rôznymi rehoľníkmi a rehoľnicami, s jednou mladou rodinkou, so sestrou v sekulárnom inštitúte a navštívili sme aj dom Quo Vadis (kresťanskú kaviareň). Boli to obohacujúce stretnutia, ktoré nám mali napomôcť nájsť svoje miesto v Cirkvi.

Zúčastnili sme sa aj sv. omše v Dóme sv. Martina, po ktorej nám miestny kňaz ukázal korunovačné dary – klenoty. Absolvovali sme aj púť do Marianky, prešli sme cca 24 km. Naše osobné stretnutia s Kristom (okrem sv. omší) boli aj počas každovečerných adorácii v tichu. Počas tajomstiev bolestného ruženca sme mali sacrum silencium v čase raňajok, obeda, večere a po adorácii (rozprávať sme začínali až po raňajkách). Toto posvätné ticho nás učilo predovšetkým načúvaniu Božieho hlasu a hovoriť len to, čo bolo naozaj potrebné. V jeden deň sme sa zúčastnili stretnutia R13 v Ružomberku, kde sa predstavovalo 44 reholí. My sme tam prezentovali spolu s p. Lukášom a p. Vladkom našich pallotínov.

Tieto duchovné cvičenia boli úžasným časom plným Božích dotykov, milostí a taktiež radosti, spevu a smiechu. Jazyk na tejto slovensko – poľskej oáze nebol žiadnou barierou! Avšak veľké starosti v zorganizovaní tejto oázy mal určite p. Lukáš. Aj touto cestou mu veľmi pekne ďakujeme za to, že sa vôbec na to dal.

A pamätajme, že Cirkev nie je inštitúciou, ale Božím telom, ktorého údmi sme MY sami. Pán už na Zemi nemá telo, ktorým by slúžil bratom, tak ktorou časťou Jeho tela chceme byť MY Wink?

Pridať komentár